Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

Personages stap 4: opties

Opties (ook wel achtergrondsopties genoemd) zijn leuke extra eigenschappen waarmee je de mogelijkheden van een personage behoorlijk uit kunt breiden. Het zijn speciale eigenschappen, bijzondere trainingen of bijzondere bezittingen die het personage heeft. Een persoange heeft een aantal opties gelijk aan het maximum dat de spelleider in stap 1 heeft vastgesteld.
naam Min Max
Alert 1 1
Assistent 1 3
Beperkt magir 1 4
Beroep 0 3
Betoverd 1 10
Biotoop 1 5
Construct 1 1
Dierenmeester 1 2
Duimloos 1 2
Extra armen 1 6
Focus 1 5
Geestvorm 1 3
Geluk 1 4
Gevoel voor timing 1 2
Immuniteit 1 1
naam Min Max
Improvisator 1 2
Infrarood zicht 1 1
Instinct 1 1
Karakter 1 7
Koudbloedig 1 1
Lichaamswapen 1 6
Magisch talent 1 1 x10
Magisch vermogen 1 5
Metabolisme -10 10 /
Nemesis 1 3
Omvang -20 20 /
Onsterfelijk 1 3
Pantserhuid 1 20
Regenererend 1 3
naam Min Max
Schaduwzijde 1 3
Snel 1 10
Stayer 1 2
Stemloos 1 2
Taai 1 2
Talent -5 4 /
Veelzijdig -5 5 /
Verborgen talent -4 3 /
Vlucht 1 10
magie Wilde magie 1 3
Ziekelijk 1 2
Zonder focus 1 20
Zwak 1 5
Zwemmend 1 10

: Iedere optie heeft een bepaalde waarde, uitgedrukt in plusjes of minnetjes. Dit geeft aan dat deze optie een voordeel of een nadeel is.
De speler kiest een aantal opties gelijk aan het door de spelleider in stap 1 gestelde maximum. Het aantal plusjes van alle opties samen moet bij het samenstellen van het personage gelijk zijn aan het aantal minnetjes.
Min/Max: De meeste opties hebben meerdere graden van ernst. Hogere graden hebben een sterker effect. De kosten welke vermeld staan in de titel van de optie zijn in dat geval de kosten per graad. De optie assistent is bijvoorbeeld een optie met graad 1 tot 3. Assistent graad 3 is dus een optie.
Enkele opties hebben zowel negatieve als postieve graden. In dat geval wordt bij een negatieve graad per graad gerekend en per positieve graad een . Iedere optie mag normaal maar een keer gekozen worden tenzij dit in de omschrijving van de optie anders staat vermeldt.
Magische opties kunnen niet worden gekozen door personages welke niet k de optie "magisch talent" kiezen. Daarnaast mag een personage nooit meer aan magische opties hebben als zijn totale hoeveelheid in magische opties. Minder mag wel.
Speciale opties passen bij niet-mensen. Alleen te kiezen als de optie vermeldt wordt bij de omschrijving van het wezen in het Bestiarium. Spelers spelen tellen alle correcties voor talenten bij elkaar op en delen dit door twee. Het getal dat overblijft is het aantal of dat de speler extra moet compenseren met zijn opties. Daarnaast heeft de speler minder keuzevrijheid, want de helft van het aantal verplichte opties telt mee bij het aantal vrije opties dat men nog mag kiezen. Rond de resterende opties naar onder af.

Een Boself heeft bijvoorbeeld drie verplichte opties (zie bestiarium) Som van de drie opties is plusplusplusplusplusplus, en de speler heeft (10-(3/2)=8 opties over, waarmee voor een totaal van moet worden gecompenseerd. De talenten van een Boself komen uit op gemiddeld 80, gelijk aan een mens, dus hoeft daar niet extra voor te worden betaald.
HELP! Wat moet ik kiezen?
Toon een omschrijving van alle opties.
Ga naar stap 5: vaardigheden.
Wat is de zin van een graad nul optie?
Zijn dit alle opties die er zijn?
Hoe ga ik creatief met deze lijst om?
Voorbeeld van het kiezen van achtergrondopties.


Voorbeeld van stap 4: opties

De speler heeft 10 opties om zijn personage verder uit te bouwen. Als normaal mens en all-around avonturier beschouwt hij als eerste zijn talenten te verhogen:

1: Talent +0 op IN (verhoogt ZI met 2 punten van 9 tot 11)
2: Talent +0 op KR (verhoogt KR met 2 punten van 13 tot 15)
3: Talent +1 op ZI (verhoogt ZI met 4 punten van 10 tot 14)
4: Talent +2 op LE (verhoogt LE met 4 punten van 10 tot 15)
5: Talent +2 op BE plus (verhoogt BE met 4 punten van 15 tot 19)
6: Verborgen Talent +1 ZI (ZI wordt daarmee 18 als het gebruikt wordt als handicap. (Blijkbaar heeft Nokoemba een soort 6e zintuig voor het vechten in het donker.)

Verder lijkt de achtergrondoptie "Alert" wel wat

7:
Alert plus

De speler heeft met deze zes opties in totaal plusplusplus aan positieve opties gekozen talent +0 kost niets) en dat moet jij compenseren met -opties. Hij heeft nog drie opties over:

8: Verborgen talent ST -2 . (Zijn Status wordt met 4 punten verlaagd). De speler geeft aan dat hij een donkere Afrikaan gaat spelen, iemand die in TP 7 en de gekozen achtergrond nogal gediscrimineerd zal worden.
9: Karakter 5: minmin. Dit kan uit meerdere onderdelen bestaan. De speler kiest voor twee karaktereigenschappen:
(De speler kiest voor Verbod aanvallen weerloze tegenstanders en voor de kracht obsessie. Dit wordt genoemd in de voorbeelden en betekent een +3 op ME.
minminmin)
(Daarnaast kiest de speler voor de Code "integer", hij mag zijn gegeven woordt niet breken maar dit levert een extra
minmin op).
10: Verborgen talent CH -1 (Zijn donkere huid maakt het aannemelijk dat mensen hem in het begin niet helemaal serieus nemen.Helaas, maar we leven hier in TP 7)

Som van positieve en negatieve opties is precies nul, zoals het hoort.
De talenten van het personage worden nu als volgt:

(in de onderste kolom de effecten van de gekozen opties, deze zijn al meegenomen in de waardes van de talenten. Het is duidelijk te zien dat opties een groot effect op talenten kunnen hebben.)

BE CH GE IN KR LE WI ZI CN CO LT ME RO ST
19 6 11 11 15 14 6 14 10 10 10 13 10 6
+4 (-2) - +2 +2 +4 - (+4) - - - +3 - -4

terug
heen Voorbeeld van stap 5 : het kiezen van vaardigheden.