Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

Personages stap 4: opties

Opties (ook wel achtergrondsopties genoemd) zijn leuke extra eigenschappen waarmee je de mogelijkheden van een personage behoorlijk uit kunt breiden. Het zijn speciale eigenschappen, bijzondere trainingen of bijzondere bezittingen die het personage heeft. Een persoange heeft een aantal opties gelijk aan het maximum dat de spelleider in stap 1 heeft vastgesteld.
naam Min Max
Alert 1 1
Assistent 1 3
Beperkt magir 1 4
Beroep 0 3
Betoverd 1 10
Biotoop 1 5
Construct 1 1
Dierenmeester 1 2
Duimloos 1 2
Extra armen 1 6
Focus 1 5
Geestvorm 1 3
Geluk 1 4
Gevoel voor timing 1 2
Immuniteit 1 1
naam Min Max
Improvisator 1 2
Infrarood zicht 1 1
Instinct 1 1
Karakter 1 7
Koudbloedig 1 1
Lichaamswapen 1 6
Magisch talent 1 1 x10
Magisch vermogen 1 5
Metabolisme -10 10 /
Nemesis 1 3
Omvang -20 20 /
Onsterfelijk 1 3
Pantserhuid 1 20
Regenererend 1 3
naam Min Max
Schaduwzijde 1 3
Snel 1 10
Stayer 1 2
Stemloos 1 2
Taai 1 2
Talent -5 4 /
Veelzijdig -5 5 /
Verborgen talent -4 3 /
Vlucht 1 10
magie Wilde magie 1 3
Ziekelijk 1 2
Zonder focus 1 20
Zwak 1 5
Zwemmend 1 10

: Iedere optie heeft een bepaalde waarde, uitgedrukt in plusjes of minnetjes. Dit geeft aan dat deze optie een voordeel of een nadeel is.
De speler kiest een aantal opties gelijk aan het door de spelleider in stap 1 gestelde maximum. Het aantal plusjes van alle opties samen moet bij het samenstellen van het personage gelijk zijn aan het aantal minnetjes.
Min/Max: De meeste opties hebben meerdere graden van ernst. Hogere graden hebben een sterker effect. De kosten welke vermeld staan in de titel van de optie zijn in dat geval de kosten per graad. De optie assistent is bijvoorbeeld een optie met graad 1 tot 3. Assistent graad 3 is dus een optie.
Enkele opties hebben zowel negatieve als postieve graden. In dat geval wordt bij een negatieve graad per graad gerekend en per positieve graad een . Iedere optie mag normaal maar een keer gekozen worden tenzij dit in de omschrijving van de optie anders staat vermeldt.
Magische opties kunnen niet worden gekozen door personages welke niet k de optie "magisch talent" kiezen. Daarnaast mag een personage nooit meer aan magische opties hebben als zijn totale hoeveelheid in magische opties. Minder mag wel.
Speciale opties passen bij niet-mensen. Alleen te kiezen als de optie vermeldt wordt bij de omschrijving van het wezen in het Bestiarium. Spelers spelen tellen alle correcties voor talenten bij elkaar op en delen dit door twee. Het getal dat overblijft is het aantal of dat de speler extra moet compenseren met zijn opties. Daarnaast heeft de speler minder keuzevrijheid, want de helft van het aantal verplichte opties telt mee bij het aantal vrije opties dat men nog mag kiezen. Rond de resterende opties naar onder af.

Een Boself heeft bijvoorbeeld drie verplichte opties (zie bestiarium) Som van de drie opties is plusplusplusplusplusplus, en de speler heeft (10-(3/2)=8 opties over, waarmee voor een totaal van moet worden gecompenseerd. De talenten van een Boself komen uit op gemiddeld 80, gelijk aan een mens, dus hoeft daar niet extra voor te worden betaald.
HELP! Wat moet ik kiezen?
Toon een omschrijving van alle opties.
Ga naar stap 5: vaardigheden.
Wat is de zin van een graad nul optie?
Zijn dit alle opties die er zijn?
Hoe ga ik creatief met deze lijst om?
Voorbeeld van het kiezen van achtergrondopties.


Beperkt magir 1-4     Magische optie

De magier is beperk in zijn of haar gebruik van magie, door beperkingen in de veelzijdigheid, macht of toepassingen. Of hij heeft een bijzonder voorwerp nodig om te kunnen toveren. De speler mag meerdere deelgraden combineren tot een maximum graad van 4, dus een combinatie van Veelzijdigheid 2 (telekinese) + Astrale gelijder 1 (een toverstafje) is toegestaan als Beperkt magier III.

Veelzijdigheid

1: Personage kan:
- alleen magie welke invloed op de geest heeft,
- f alleen magie welke materie en energie beinvloed,
2: als 1, maar beperkt tot slechts 1 vaardigheid binnen de aangegeven groep.
3: als 2, maar slechts tot een toepassing binnen de vaardigheid.
4: als 3, maar de toepassing heeft vaste parameters.

Toepassing

1: Personage kan geen runen, spreuken óf alchemie
2: personage kan alleen runen, spreuken óf alchemie
3: als 2, maar kan de parameters van de magie nooit wijzigen met modificaties van de vaardigheid toveren
4: als 3, maar kan de parameters van de betovering nooit wijzigen met modificaties.

Macht

1: Magie heeft een maximale moeilijkheid van 45
2: Magie heeft een maximale moeilijkheid van 35
3: Magie heeft een maximale moeilijkheid van 25
4: Magie heeft een maximale moeilijkheid van 15

Astrale geleider

1: Magir kan alleen magie gebruiken met behulp van een bepaald gebruiksvoorwerp of kledingsstuk waardoor hij duidelijk als magiegebruiker te herkennen is.
2: Voorwerp is specifiek, uniek en weegt minstens 3 kg.
3: Voorwerp is uniek en weegt 20 kg
4: Kan alleen op een specifieke plaats, bijvoorbeeld in een bepaalde tempel.
Deze optie is bedoeld voor magiers met bijvoorbeeld een toverstaf, heilig symbool of bepaalde opvallende kledij. De optie is een nadeel omdat de magier zonder zijn bijzondere voorwerp niet kan toveren.

terug