Voorwaarden

De spelleider legt vooraf beperkingen op aan de personages van de spelers. Dit zorgt ervoor dat de personages bij de te spelen sessie passen en dat ze eerlijk worden samengesteld. Belangrijkste beperkingen zijn Tijdperk (TP)en Ervaringsrang (ER).

TP geeft weer hoever technologie is voortgeschreden op een schaal van 0 tot 20. Wij leven nu in TP 10.

ER is een maat voor de ervaring van de personages. Een jong kind heeft een lage ER, een ervaren veteraan een hoge. De gemiddelde volwassene heeft een ER van 20.

Naast het vaststellen van TP en ER kan een spelleider beperkingen stellen bij ieder van de volgende stappen. Hij kan bijvoorbeeld bepaalde opties, talenten of uitrusting verbieden als hij van mening is dat deze niet goed in zijn verhaal passen.

Voorbeelden van ER
Voorbeeld van een verzameling voorwaarden
Voorbeelden van TP

terug Ga naar stap 2: talenten.