Veranderen van de eigenschappen van een personage

Het personage zoals dat is nadat de speler de laatste stap heeft afgesloten zal in de carriere van het personage nog veel veranderingen ondergaan. Talenten kunnen tijdelijk verlaagd worden door verwondingen van het personage. Ervaring (EP) neemt toe naarmate het personage langer in het verhaal meespeelt, daarmee kan de speler hogere rangen in vaardigheden kopen.

Opties zijn een uitzondering: deze zijn bedoelt om niet meer te veranderen nadat de speler is begonnen met het personage te spelen. Nu kan dit niet helemaal worden uitgesloten. Stel je voor dat iemand er voor kiest om een magier te spelen en dat hij door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn magische vermogens verliest. Dan is het niet meer dan redelijk dat de spelleider het personage compenseert door hem of haar een paar extra nieuwe opties te geven om het verlies te compenseren.

Een andere uitzondering is de speler die bepaalde keuzes heeft gemaakt bij het samenstellen van zijn personage en er na korte tijd achter komt dat het personage niet helemaal zo werkt als hij verwachtte. Dit komt vooral voor bij beginnende spelers. Een spelleider kan toestaan dat een speler de eerste paar sessies van een verhaal veranderingen in de eigenschappen van het personage aanbrengt. Het is niet de bedoeling dat een speler dat altijd mag blijven doen, maar fouten maken we allemaal. Naar een paar sessies staat het personage vast en behoort de spelleider ten alle tijden een kopie van de beschrijving van het personage in zijn bezit te hebben.


terug