Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

Personages stap 4: opties

Opties (ook wel achtergrondsopties genoemd) zijn leuke extra eigenschappen waarmee je de mogelijkheden van een personage behoorlijk uit kunt breiden. Het zijn speciale eigenschappen, bijzondere trainingen of bijzondere bezittingen die het personage heeft. Een persoange heeft een aantal opties gelijk aan het maximum dat de spelleider in stap 1 heeft vastgesteld.
naam Min Max
Alert 1 1
Assistent 1 3
Beperkt magir 1 4
Beroep 0 3
Betoverd 1 10
Biotoop 1 5
Construct 1 1
Dierenmeester 1 2
Duimloos 1 2
Extra armen 1 6
Focus 1 5
Geestvorm 1 3
Geluk 1 4
Gevoel voor timing 1 2
Immuniteit 1 1
naam Min Max
Improvisator 1 2
Infrarood zicht 1 1
Instinct 1 1
Karakter 1 7
Koudbloedig 1 1
Lichaamswapen 1 6
Magisch talent 1 1 x10
Magisch vermogen 1 5
Metabolisme -10 10 /
Nemesis 1 3
Omvang -20 20 /
Onsterfelijk 1 3
Pantserhuid 1 20
Regenererend 1 3
naam Min Max
Schaduwzijde 1 3
Snel 1 10
Stayer 1 2
Stemloos 1 2
Taai 1 2
Talent -5 4 /
Veelzijdig -5 5 /
Verborgen talent -4 3 /
Vlucht 1 10
magie Wilde magie 1 3
Ziekelijk 1 2
Zonder focus 1 20
Zwak 1 5
Zwemmend 1 10

: Iedere optie heeft een bepaalde waarde, uitgedrukt in plusjes of minnetjes. Dit geeft aan dat deze optie een voordeel of een nadeel is.
De speler kiest een aantal opties gelijk aan het door de spelleider in stap 1 gestelde maximum. Het aantal plusjes van alle opties samen moet bij het samenstellen van het personage gelijk zijn aan het aantal minnetjes.
Min/Max: De meeste opties hebben meerdere graden van ernst. Hogere graden hebben een sterker effect. De kosten welke vermeld staan in de titel van de optie zijn in dat geval de kosten per graad. De optie assistent is bijvoorbeeld een optie met graad 1 tot 3. Assistent graad 3 is dus een optie.
Enkele opties hebben zowel negatieve als postieve graden. In dat geval wordt bij een negatieve graad per graad gerekend en per positieve graad een . Iedere optie mag normaal maar een keer gekozen worden tenzij dit in de omschrijving van de optie anders staat vermeldt.
Magische opties kunnen niet worden gekozen door personages welke niet k de optie "magisch talent" kiezen. Daarnaast mag een personage nooit meer aan magische opties hebben als zijn totale hoeveelheid in magische opties. Minder mag wel.
Speciale opties passen bij niet-mensen. Alleen te kiezen als de optie vermeldt wordt bij de omschrijving van het wezen in het Bestiarium. Spelers spelen tellen alle correcties voor talenten bij elkaar op en delen dit door twee. Het getal dat overblijft is het aantal of dat de speler extra moet compenseren met zijn opties. Daarnaast heeft de speler minder keuzevrijheid, want de helft van het aantal verplichte opties telt mee bij het aantal vrije opties dat men nog mag kiezen. Rond de resterende opties naar onder af.

Een Boself heeft bijvoorbeeld drie verplichte opties (zie bestiarium) Som van de drie opties is plusplusplusplusplusplus, en de speler heeft (10-(3/2)=8 opties over, waarmee voor een totaal van moet worden gecompenseerd. De talenten van een Boself komen uit op gemiddeld 80, gelijk aan een mens, dus hoeft daar niet extra voor te worden betaald.
HELP! Wat moet ik kiezen?
Toon een omschrijving van alle opties.
Ga naar stap 5: vaardigheden.
Wat is de zin van een graad nul optie?
Zijn dit alle opties die er zijn?
Hoe ga ik creatief met deze lijst om?
Voorbeeld van het kiezen van achtergrondopties.


Karakter 1-7

Karakter is een verbod of een gebod waar het personage naar wil handelen, zoals spreken in het openbaar (durft niet), Nuttigen van alcohol (moet minstens 5 glazen/dag ) etc.
Het valt bijzonder aan te bevelen om de optie te kiezen: het geeft het personage "kleur" en is een makkelijke bron voor min, waarvoor dan weer positieve opties kunnen worden gekozen.
De graad van de optie is afhankelijk van de mate waarin dit gedrag sociaal aanvaardbaar is n de dwang er naar te handelen. De optie karakter kan meerdere keren gekozen worden, zolang de keuze maar voldoende van elkaar afwijken. De uiteindelijke graden worden bij elkaar opgeteld tot n optie. Karakter kan gevolgen hebben voor de ME van een personage.

Aanvaardbaarheid gedrag: graad/ Sanctie t.o.v. getuigen. Merkwaardig : 1: 5 op CH voor 1 uur.
Afkeurenswaardig: 2: 5 op CH en ST voor 6 uur
Verfoeilijk: 3: -10 op ST. 5 op CH en ME voor 24 uur
Verderfelijk: 4: -15 op ST, -5 op CH, ME en WI voor 1 week

Ernst : +graad / Sanctie voor personage (als niet doet)
Neiging: +0 -3 WI voor 1 uur. Een figurant mg de karaktereigengeschap negeren als een 4d6 WI test tegen 5 wordt gehaald
Code: +1 3 WI, IN, CH, voor 6 uur. Een figurant mg de karaktereigengeschap negeren als een 4d6 WI test tegen 0 wordt gehaald
Obsessie: +2 Deze sessie geen EP. Een figurant mg de karaktereigengeschap negeren als een 4d6 WI test tegen 5 wordt gehaald
Taboe: +3 Niet doen is onmogelijk. Een figurant moet zich altijd aan de karaktereigenschap houden.

Voorbeelden van karaktereigenschappen

In het onderstaande lijstje worden een groot aantal verschillende mogelijke karaktereigenschappen genoemd.
Een aantal van deze eigenschappen heeft gevolgen voor de ME van het personage dat deze karaktereigenschappen heeft.
Dit wordt aangegeven door een of meer goed of slecht tekens.
goed tekens geven een +1 op ME per ernst van de karaktereigenschap,
slecht tekens geven een -1 op ME per erst van de karaktereigenschap.
De goed en slecht punten van verschillende karaktereigenschappen kunnen elkaar (gedeeltelijk) opheffen.
Het neutraal-symbool geeft aan dat de optie geen invloed op ME heeft.

neutraal Anarchist???? Verbod te gehoorzamen aan welke vorm van officieel gezag dan ook.
neutraal Agorafobie? Gebod mijden van grote open ruimtes
goed Altruïst? Gebod weggeven ieder kapitaal boven $100 aan goede doelen buiten de groep
kwaad Bloeddorst??? Gebod toebrengen bloedende wond aan menselijk wezen iedere nacht.  
neutraal Claustrofobie? Gebod mijden van kleine, nauwe en afgesloten ruimtes  
neutraal Dendrofobie? Gebod mijden van groene planten
goed Eerlijk? Verbod liegen
goed Eervol? Verbod aanvallen weerloze tegenstanders
slecht Egoïst? Verbod verlenen van gunsten zonder evenredige tegenprestatie
neutraal Fatsoenlijk? Verbod sex buiten het huwelijk
neutraal Geriofobie?? Gebod mijden van mensen van LT 15 of hoger
neutraal Gewelddadig?? Verbod weigeren fysiek gevecht weerbare tegenstander
goedgoed Goedaardig? Verbod eigen belang voor belang van de groep te stellen, of belang van de groep boven belang van de samenleving
slecht Haat?? Verbod helpen bepaalde groep of onderwerp van -fobie-karaktereigenschap
slecht"Herverdeler"??? Gebod stelen van rijke vreemdelingen
neutraal Hoffelijk? Gebod beleefd gedrag naar andere sexe en wezens van gelijk of hogere ST
neutraal Hoogtevrees? Gebod mijden van hoogtes hoger dan 3 meter
neutraal Integer? Verbod breken van een belofte
neutraal Ichnitofobie? Gebod mijden van insecten
slecht Iconoclast??? Gebod vernielen, verminken of beschadigen symbolen van het officiele gezag
neutraal Juvionofobie?? Gebod mijden van mensen met een LT van 8 of lager.
slechtslecht Kannibaal???? Gebod eten 1 kg mensenvlees/ week
slechtslecht Kleptomaan???? Gebod stelen
neutraal Lafaard?? gebod vluchten of overgeven nadat men fysiek beschadigd of bedreigd is.
neutraal Monomaan? Verbod gebruik van vaardigheden met minder dan 4 rangen
neutraal Preuts ? Gebod mijden seksueel getinte situaties, opmerkingen en kledij
slechtslecht Sadist???? Gebod weerlozen te pijnigen
neutraal Serpentofobie? Gebod mijden van slangen
neutraal Spilzucht?? Gebod na iedere sessie of week helft totale vermogen uitgeven aan feestjes en prullaria
neutraal Technofobie?? Gebod mijden van voorwerpen van het eigen tijdperk en hoger
neutraal Thalassofobie? Gebod mijden van zee of grote wateroppervlakten
goed Trouw? Gebod beschermen van bepaalde persoon, familie, organisatie of clan
neutraal Versierder ?? Gebod pogen te versieren knappe (CH>12) leden andere geslacht
neutraal Verslaving ?? Gebod per dag minimaal $1 van bepaalde drug of dienst te gebruiken.
goed Vredelievend ?? Verbod tot het zelf uitvoeren van de eerste aanval
goed Vriendelijk ? Verbod weigeren van redelijk verzoek tot hulp zonder kwade intentie
neutraal Xenofobie?? Gebod mijden van vreemden: andere cultuur, ras of nationaliteit


Acceptatie staat voor de mate waarin de karatereigenschap door de omgeving wordt geaccepteerd.
De voorbeelden hierboven zijn maar een paar van de mogelijke karaktereigenschappen. Het staat spelers vrij om zelf karaktereigenschappen voor te stellen aan de spelleider. Hij of zij kan bovenstaande lijst gebruiken om te bekijken hoe hij een bepaalde karaktereigenschap kan beoordelen.

De karaktereigenschap "bloeddorst" van een vampier is bijvoorbeeld te omschrijven als het gebod om iedere week 1 liter vers maagdenbloed te drinken, of iedere dag 1 liter normaal bloed. Het kan worden gezien als een vorm van kannibalisme en als zodanig worden gewaardeerd: niet zo best voor de ME van de vampier, (-2 per graad) maar goed voor de zwaarte van de achtergrondsoptie "karakter" (Graad +3)

terug