Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

Personages stap 4: opties

Opties (ook wel achtergrondsopties genoemd) zijn leuke extra eigenschappen waarmee je de mogelijkheden van een personage behoorlijk uit kunt breiden. Het zijn speciale eigenschappen, bijzondere trainingen of bijzondere bezittingen die het personage heeft. Een persoange heeft een aantal opties gelijk aan het maximum dat de spelleider in stap 1 heeft vastgesteld.
naam Min Max
Alert 1 1
Assistent 1 3
Beperkt magir 1 4
Beroep 0 3
Betoverd 1 10
Biotoop 1 5
Construct 1 1
Dierenmeester 1 2
Duimloos 1 2
Extra armen 1 6
Focus 1 5
Geestvorm 1 3
Geluk 1 4
Gevoel voor timing 1 2
Immuniteit 1 1
naam Min Max
Improvisator 1 2
Infrarood zicht 1 1
Instinct 1 1
Karakter 1 7
Koudbloedig 1 1
Lichaamswapen 1 6
Magisch talent 1 1 x10
Magisch vermogen 1 5
Metabolisme -10 10 /
Nemesis 1 3
Omvang -20 20 /
Onsterfelijk 1 3
Pantserhuid 1 20
Regenererend 1 3
naam Min Max
Schaduwzijde 1 3
Snel 1 10
Stayer 1 2
Stemloos 1 2
Taai 1 2
Talent -5 4 /
Veelzijdig -5 5 /
Verborgen talent -4 3 /
Vlucht 1 10
magie Wilde magie 1 3
Ziekelijk 1 2
Zonder focus 1 20
Zwak 1 5
Zwemmend 1 10

: Iedere optie heeft een bepaalde waarde, uitgedrukt in plusjes of minnetjes. Dit geeft aan dat deze optie een voordeel of een nadeel is.
De speler kiest een aantal opties gelijk aan het door de spelleider in stap 1 gestelde maximum. Het aantal plusjes van alle opties samen moet bij het samenstellen van het personage gelijk zijn aan het aantal minnetjes.
Min/Max: De meeste opties hebben meerdere graden van ernst. Hogere graden hebben een sterker effect. De kosten welke vermeld staan in de titel van de optie zijn in dat geval de kosten per graad. De optie assistent is bijvoorbeeld een optie met graad 1 tot 3. Assistent graad 3 is dus een optie.
Enkele opties hebben zowel negatieve als postieve graden. In dat geval wordt bij een negatieve graad per graad gerekend en per positieve graad een . Iedere optie mag normaal maar een keer gekozen worden tenzij dit in de omschrijving van de optie anders staat vermeldt.
Magische opties kunnen niet worden gekozen door personages welke niet k de optie "magisch talent" kiezen. Daarnaast mag een personage nooit meer aan magische opties hebben als zijn totale hoeveelheid in magische opties. Minder mag wel.
Speciale opties passen bij niet-mensen. Alleen te kiezen als de optie vermeldt wordt bij de omschrijving van het wezen in het Bestiarium. Spelers spelen tellen alle correcties voor talenten bij elkaar op en delen dit door twee. Het getal dat overblijft is het aantal of dat de speler extra moet compenseren met zijn opties. Daarnaast heeft de speler minder keuzevrijheid, want de helft van het aantal verplichte opties telt mee bij het aantal vrije opties dat men nog mag kiezen. Rond de resterende opties naar onder af.

Een Boself heeft bijvoorbeeld drie verplichte opties (zie bestiarium) Som van de drie opties is plusplusplusplusplusplus, en de speler heeft (10-(3/2)=8 opties over, waarmee voor een totaal van moet worden gecompenseerd. De talenten van een Boself komen uit op gemiddeld 80, gelijk aan een mens, dus hoeft daar niet extra voor te worden betaald.
HELP! Wat moet ik kiezen?
Toon een omschrijving van alle opties.
Ga naar stap 5: vaardigheden.
Wat is de zin van een graad nul optie?
Zijn dit alle opties die er zijn?
Hoe ga ik creatief met deze lijst om?
Voorbeeld van het kiezen van achtergrondopties.


Focus 1

Het personage concentreert zich een vol kwartier waarin de gebruiker niets anders kan doen. Als eerste actie na dit uur meditatie mag de gebruiker n bepaalde test uitvoeren met een toeval van (11-graad), ongeacht de verdere omstandigheden van de test.

terug