Moriamis

BE CH GE IN KR LE WI ZI
15 16 13 18 10 14 17 9


CN CO LT ME RO ST
25 10 11 16 1 10

ER EP AP
65 2160 5

aantal sessies: 56

1: Magisch talent plusplusplusplusplusplusplusplusplusplus
2: Beperkt magier 3: Vereist heilig symbool om te toveren, kan geen alchemie,
kan geen magie welke de geest betoverd :minminminminminmin
3: Schaduwzijde 1: verlies GE minminmin
4: Karakter 7 minminminminminminmin goedgoedgoedgoedgoedgoed
Code: goedaardig, Code: eerlijk Code: Integer Neiging: Preuts
5: Talent 1: BE (11->15) plus

6: Talent 2: IN (12->16) plusplus
7: Talent 1: GE (9->13) plus
8: Talent 1: LE (10->14)
plus en
9: Talent 1: ZI (5->9) plus, afgesloten met
10: Zonder focus 2 (geen correcties)Vaardigheid EP Rang Talent Totaal
Actie 55 10 LE 24
Belasting 28 7 - 7
Conversatie 66 11 CH 28
Disjunctie 66 11 WI 28
Genezen 45 9 BE 24
Heimelijk 36 8 LE 23
Kennis: Oproepen 55 10 IN 28
Kennis: Teleportatie 45 9 IN 27
Kennis: Toveren 91 13 IN 31
Kennis: Witte magie 66 11 IN 29
Kunst: Zingen 15 5 CH 21
Leider 36 8 CH 24
Overleven 15 5 GE 18
Oproepen 190 19 WI 36
Persoonlijkheid 45 9 - -
Rijden: Paard 15 5 LE 19
Sport 15 5 LE 19
Talent: CN 120 15 - 15
Talent: IN 10 4 - 4
Talent: WI 10 4 - 4
Taal: Woldens 10 4 IN 22
Taal: Elfs 10 4 IN 22
Teleportatie 55 10 WI 27
Toveren 595 34 IN 52
Witte magie 210 20 WI 36
Zwarte magie 55 10 WI 26
Vechten 190 19 BE 34

Uitrusting

Normale, goede kleren en schoenen
Heilig symbool
Beurs met $50

EP:5 over


.


Omzettingen uit een ander systeem
:

Dit is een voorbeeld van het omzetten van een D&D playing character naar URG. Het personage hierboven is weergegeven op het moment van de omzetting. Sinds die tijdis er wel wat EP bijgekomen, RO en ST zijn veel hoger geworden en in de uitrusting is ook nogal wat veranderd.

Moriamis is oorspronkelijk een level 16 Advancend Dungeons & Dragons 1st edition Cleric met als Alignment Lawful Good en de volgende "Stats"

DEX STR INT WIS CON CHA
13 16 13 17 14 18

(Hit points en Comeliness zijn als gegevens verder onbelangrijk. Aantal gespeelde sessies bij het omzetten was 56. ).


Stap 1: beperkingen
Het personage zal aan dezelfde beperkingen moeten voldoen als waar de rest van de groep aan voldoet. Maar hier en daar zal er wat aan moeten worden gepast.


Stap 2: Talenten

AD&D gaat er van uit dat een normaal "non-playing character" stats heeft van 3 tot 18 (3d6), dus Moriamis is veel getalenteerder dan gemiddeld.
De groep waarin zij mee gaat spelen is echter begonnen met het verdelen van 80 punten over de talenten en 10 opties, dus is er spake van ongelijkheid.
De spelleider en de speler spreken af dat het personage 10 extra punten krijgt om in te delen tijdens stap 1 van het maken van het personage, maar een 10% malus op EP in de vorm van een verplichte optie "Zonder Focus"II. (onder stap 4), waarvan de min niet meetelt.
Talenten worden als volgt ingedeeld:


BE CH GE IN KR LE WI ZI
11 15 9 12 12 10 15 6

Totaal is 90 punten. Personage is vooral wilskrachtig en charismatisch.


Stap 3: Soort wezen

Moriamis is een vrouw van een jaar of 27. Na correctie voor leeftijd (LT11) en geslacht worden de talenten:

BE CH GE IN KR LE WI ZI
11 16 9 12 10 10 16 5
- +1 +1 - -2 - - -
- - -1 - - - +1 -1


Stap 4: opties
Een van de opties staat al vast: Zonder focus II. Blijven 9 opties over. Eerst zal het beheersen van magie moeten worden verzekerd.

1: Magisch talent plusplusplusplusplusplusplusplusplusplus
Dit zal moeten worden gecompenseerd door beperkingen welke bij het beroep van een Cleric passen.
2:
Beperkt magier 3: Vereist heilig symbool om te toveren, kan geen alchemie, kan geen magie welke de geest betoverd :minminminminminmin
3: Schaduwzijde 1: verlies GE minminmin
Dit zijn de magische opties, blijven 6 opties en plus om te compenseren over.

De optie "Karakter" kan worden gebruikt om het Lawful-good alignment weer te geven:
4: Karakter 7 minminminminminminmin goedgoedgoedgoedgoedgoed Code: goedaardig, Code: eerlijk Code: Integer Neiging: Preuts

Blijven nog 5 opties over. De speler besluit deze in Talenten te investeren:
5: Talent 1: BE (11->15) plus
6:
Talent 2: IN (12->16) plusplus
7: Talent 1: GE (9->13) plus
8: Talent 1: LE (10->14)
plus en
9: Talent 1: ZI (5->9) plus, afgesloten met

10: Zonder focus 2 (geen correcties)

Talenten worden hiermee:

BE CH GE IN KR LE WI ZI
15 16 13 17 10 14 16 9
+4 - +4 +5 - +4 - +4

Stap 5: Vaardigheden

Hoeveel EP heeft een level 16 Cleric? Er zijn geen maatstaven voor een hoeveelheid EP per sessie. De meestel spelleiders geven een gemiddelde tussen de 20 en 50 per sessie, ietsje hoger naarmate de personages het beter doen en meer als de spelers hun personages goed spelen. Zeg een gemiddelde van 35 EP per sessie.

Moriamis is ooit begonnen als een level 1 Cleric, te vergelijken met een 200 EP URG personage: een jong volwassene. Volgens deze berekening komt ze uit op 200+56x35 = 2160 EP, een ervaringsrang van 65. De spelregels definieren ER 60 al als "Meester". Een Level 16 Cleric voldoet in Dungeons & Dragons wel aan een dergelijke omschrijving, dus kan de speler uitgaan van 2160 EP. Voor de gekozen vaardigheden: zie onder de beschijving boven.

Het personage is gredelijk goed in sociale vaardigheden, hoeft niet bang te zijn van een handtastelijke stadswacht maar heeft de meeste EP in magische vaardigheden zitten. Daarmee kan ze aardig genezen, teleportatie gebruiken, Witte magie en het oproepen van allerlei wezens.

het heeft de volgende effecten op talenten:

BE CH GE IN KR LE WI ZI
15 16 13 18 10 14 17 9
- - - +1 - - +1 -


Stap 6: Uitrusting.

De spelleider is van mening dat alle bijzondere magische voorwerpen welke een AD&D personage normaal zou kunnen hebben niet thuishoren in dit verhaal. Dus besluit hij het personage op een magishce manier te laten ontvoeren naar een ander land. Dit betekent dat ze vrijwel geen uitrusting bij zich heeft als wat kleding, haar heilig symbool en wat zakgeld.


Stap 7: Proloog.

Moriamis had voor het begin van de huidige serie avonturen al een hele carriere achter de rug. Ooit begonnen als een erg onervaren novice op een vreemde missie beleefde ze reizen naar vreemde werelden, spannende gevechten, de opkomst en ondergang van schurken en helden en uiteindelijk de vestiging van een Tempel gewijd aan haar Godsdienst. Daar vond ze vrede, voorspoed en een echtgenoot.

Moriamis heeft helemaal niet de persoonlijkheid van een echte avonturier. Het is haar allemaal overkomen. Een halve non, mislukte huismoeder en iemand die eigenlijk een heel gewoon, bescheiden leven had willen leiden, maar veel te getalenteerd om daar ooit te belanden en veel te goedaardig om zich neer te leggen bij al het onrecht in de wereld. De afwas doet ze liever zelf, maar als die en die nobele denkt dat hij het gewone volk kan knechten heeft hij of zij een probleem. Ze kan -met de juiste voorbereiding- magie met een moeilijkheid van 40 tot 50 aan en dat is best wel machtig.

Ze is opgegroeid in een klein, geisoleerd dorpje aan een rivier in een oerwoud, waar men bijzonder srtenge opvattingen had. Geboren buiten een huwelijk werd ze erg klein gehouden en gepest, tot haar moeder zichzelf verdronk. Een oom welke magier was ontdekte haar tijdens een bezoek aan het dopje, zag dat ze magisch talent had en nam haar mee naar de grote stad. Niet wetende wat hij met een meisje als haar moest doen zette hij haar af bij de plaatselijke orde van Feron, god van de verdraagzaamheid. De orde had al snel door dat ze talent genoeg had, maar nogal bang was ingesteld. Om die reden werd ze met een zendingsopdracht naar het onbeschaafde noorden gestuurd en de rest was geschiedenis.

De huidige reeks avonturen begon voor Moriamis toen ze werd gedwongen plotseling naar een andere wereld te reizen. Ze moest alles achter laten: uitrusting, tempel en echtgenoot.
Blijkbaar heeft God nog een opdracht voor haar. Maar God vertelde er niet bij welke opdracht.

Voorlopig is ze niet meer dan bediende in een nette herberg in de hoofdstad van het gebied van de Elvin. Daar heeft ze een zekere Mielmor leren kennen. Mielmoor had het laatst oer een plaats in de stad waar allerlei rare dingen gebeuren. Misschien dat ze daar eens gaat kijken, als er een paar andere mensen meewillen....

Opmerkingen:
- Het personage zoals hier staat is het personage aan het begin van het verhaal. In de'loop van het verhaal is er aardig wat extra EP bij gekomen (zo'n 1000), een eigen tempeltje, aardig wat punten RO en ST en een dochter van inmiddels 2 jaar.
- Daarnaast heeft ze meegeholpen een oorlog te ontketenen, heeft ze een naar omstandigheden redelijke werkrelatie met de plaatselijke opperpriester van de god van de ondoden (het is een lang verhaal)
- Op het einde van de reeks sessies gaat Moriamis terug naar huis, om dierbare echtgenoot te verrassen.