Wat is een goed personage?

Er zijn geen algemene regels te geven voor het samenstellen van een goed personage. De hele opzet van URG is er op gericht iedere speler maximale vrijheid te geven om zelf de eigenschappen van zijn of haar personage samen te stellen, maar tegelijkertijd alle spelers een even grote kans te geven. Daarom zijn de regels voor het samenstellen van een personage voor alle spelers gelijk en komt er geen kansfactor bij kijken. Een paar tips:

 • Vraag aan de spelleider wat voor een soort sessies hij gaat leiden en houdt daar rekening mee. Het heeft geen zin om bijvoorbeeld een personage te spelen dat alleen maar goed kan vechten in een omgeving en verhaal waarin nooit gevochten wordt. Zorg er dus voor dat het personage wat nuttigs kan doen.
  Een simpel onderscheid tussen personages bestaat uit de volgende types: (met hun Engelse aanduiding)
  1. De Tank
   Dit is een personage dat voorop gaat in het gevecht, uit kan delen en wat kan hebben. Het voorbeeldpersonage Nokoemba is een voorbeeld van een tank.
   Belangrijke talenten zijn BE, LE (voor snelheid) en KR (voor het hanteren van zware wapens).Bezuinig niet teveel op ZI, GE en IN.
   Belangrijkste vaardigheid is "Vechten", ondersteund door "Actie", "Belasting" en "Overleven".
   Men kan een verder onderscheid maken tussen een zware tank (veel harnas, zwaardere wapens, niet zo snel) en een lichte tank (sneller, lichtere wapens, minder harnas).
   Zonder tanks zal een groep gevechten het liefst zo hard mogelijk uit de weg gaan. De gevechtsregels gaan er van uit dat alle personages op zijn minst redelijk kunnen vechten. Zo niet, dan gaan ze ERG SNEL DOOD.
   Dit type personage moet worden gespeeld door spelers welke het gevechtssysteem goed door hebben, initiatief durven nemen en tactisch kunnen denken. Het voorbeeldpersonageis een Tank.
  2. De Ondersteuner
   Dit type personage is goed in het oplossen van bepaalde problemen anders dan vechten. Vaak kunnen ze zichzelf in een gevecht goed redden, maar zijn daar niet zo goed in als een Tank. Ze specialiseren zich in het oplossen van problemen welke speciale kennis en vaardigheden nodig hebben als:
   • De jager: iemand die goed is in het overleven in de wildernis (vaardigheden Overleven en Wildernis)
   • De genezer: voor het waarschuwen voor risico's en het plakken van wonden achteraf (vaardigheid Genezen)
   • De leider: om anderen te kunnen overtuigen als het nodig is (vaardigheid Conversatie). En heeft natuurlijk een redelijk CH nodig
   • De wijze: kennis welke nuttig is en de rest niet heeft. Let opvoldoende IN
   Het voorbeeldpersonage microheen Sir Francis is een voorbeeld van een Leider/tank. Hij kan redelijk vechten, maar ook onderhandelen.
  3. De Verkenner
   Dit type personage specialiseert zich in het ontdekken van de omgeving. Dit uit zich in hoge rangen in de vaardigheden heimelijk en onderzoek.
   Dit soort personage past het best bij spelers welke nieuwsgierig zijn en precies weten hoeveel risico ze kunnen nemen.
   Belangrijke vaardigheden zijn Heimelijk en Onderzoek. ZI is belangrijker dan bij andere type's
   Trevor de bediende is een voorbe baeld van een Verkenner/tank
  4. De Magier
   De keuze voor een magier is niet hetzelfde als de keuze voor een rol. Er zijn gevechtsmagiers, ondersteunende magiers en verkennende magiers. Magiers kunnen dezelfde drie rollen vervullen als normale personages, maar :
   • Het spelen van een magier vereist een hoge IN en WI (denk aan 15 of hoger), en een heel hoge rang in de vaardigheid "toveren". Minstens rang 10 tot 15, liefst hoger. Daarnaast kost het spelen van een magier nogal wat opties.
   • Mede daardoor zijn magiers vrijwel nooit beter als tank, supporter of verkenner als een specialistische niet-magier, tegelijkertijd
   • Magiers kunnen vaak dingen die een normaal personage helemaal niet kan
   • Niet alle spelleiders staan alle vormen van magie toe
   • Niet alle vormen van magie passen even goed bij iedere rol. Zo is Illusies echt ietsvoor een verkenner, Telekinese heel bruikbaar voor een gevechtsmagier en Witte Magie ideaal voor een ondersteunende magier.
    Het voorbeeldpersonage Esmeralda is een voorbeeld van een ondersteunende magier
   • Bedenk dat een magier om te vechten altijd ook enige vaardigheden van een tank nodig heeft. Weliswaar kan een sterke magier de meest gruwelijke vuur-en ijsballen gooien, maar zonder BE en rang in de vaardigheid "Vechten" schiet hij ze wel mis.
 • Zorg ervoor dat het personage iets unieks kan dat de andere personages in de groep niet kunnen. Er kan er maar een het beste zijn in een bepaalde vaardigheid, het is vervelend om de hele tijd de tweede viool te spelen. Dit betekent ook dat je de EP en opties niet verkwanselt aan dingen die leuk, maar totaal niet nuttig zijn. URG gaat uit van de veronderstelling dat de spelers allen avonturiers spelen. Avonturiers geven niet de helft van hun EP uit aan bloemschikken, dammen of calligrafie.
 • Steek genoeg EP in vaardigheden welke het type van je personage het best tot uitdrukking brengen. Welke vaardigheid dit is, is afhankelijk van het type personage. Als een vuistregel: steek 1/3e van je EP in de belangrijkste vaardigheid voor de rol, 1/3e in de belangrijkste andere vaardigheden nodig voor die rol en de rest in andere dingen die je nodig vindt.
 • Houdt rekening met de rest van de groep. Als iedereen een huurmoordenaar speelt is het misschien niet zo praktisch om een nobele ridder zonder vrees of blaam te spelen. Het is de bedoeling dat de groep samenwerkt.
 • Speel een personage dat je leuk vindt om te spelen. Spelers die het niet leuk vinden om onder druk beslissingen te nemen moeten geen krijger spelen. Spelers die een hekel hebben aan extra spelregels moeten geen magiegebruiker spelen.
 • Probeer niet een bepaalde, grote held uit een bepaald verhaal te imiteren. Echter helden zijn vaak groot geworden door veel mee te maken en op die manier veel ervaring te krijgen. Als een speler bijvoorbeeld Legolas (uit de Ban van de Ring) wil imiteren en begint met het spelen van een bolself, zal hij merken dat hij of zij in het begin helemaal niet zo sterk als Legolas is. Dat is heel goed voor te stellen: Legolas is heel ervaren en misschien wel een paar duizend jaar oud.
 • Probeer niet alles tegelijk te beheersen. Dan beheers je alles niet goed genoeg.
 • Maar aan de andere kant: specialiseer je niet totaal op een functie, waardoor je de rest totaal niet beheerst. Voorbeelden hiervan zijn Tanks die sociaal zo weinig vaardigheden hebben dat men ze zelfs niet in de stal van een herberg laat slapen, support-types die nauwelijks kunnen vechten en dus zo doodgaan al een gevecht niet meer te vermijden is en magiers die zonder magie totaal nutteloos en weerloos zijn. Om de voorbeeldpersonages erbij te halen: de speler van Nokoemba moet niet raar opkijken als hij af en toe helemaal niets te doen heeft.
terug