Vaardigheden

Nu staan de eigenschappen, voordelen, nadelen en eventuele beroepen van het personage vast. Wat hem nog ontbreekt is ervaring. Hoe ervarener het personage, hoe hoger zijn vaardigheden en hoe beter hij zijn testen zal halen.

Ervaring wordt uitgedrukt in ervaringspunten, wat wordt afgekort tot EP. De personages beginnen hun carrière op een door de spelleider vastgesteld aantal EP. Dit kan worden afgeleid uit de ER, welke de spelleider in stap 1 vaststelt.
Bedenk dat het aantal EP waarmee een personage begint kan worden vermindert door het kiezen de optie "zonder focus"

Een bepaalde ER staat voor een hoeveelheid EP gelijk aan de som van de ER en alle gehele getallen lager dan de ER.
Een ER van 10 levert op die manier 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55 EP op.
Voor een overzicht zie: EP tabel van 1 tot 100

De mate waarin een personage een vaardigheid beheerst wordt uitgedruikt in het begrip "Rang". Rangen in vaardigheden worden gekocht door daar EP in te investeren. De hoeveelheid EP voor een bepaalde rang kan uit dezelfde tabel worden afgelezen. Rang 11 vereist dus een investering van 66 EP. Eenmaal geinvesteerde EP bijven geinvesteerd in de vaardigheid. Dus voor het leren van een nieuwe vaardigheid betaald een personage het verschil in EP. Een personage dat een rang van 11 in een bepaalde vaardigheid heeft moet 12 extra EP EP betalen om een rang van 12 te krijgen.

Er is geen verplichting alle EP uit te geven. Een speler mag extra EP opsparen tot hij een goede mogelijkheid vindt om de EP aan uit te geven. De personages krijgen voor iedere succesvolle sessie een aantal extra EP. De hoeveelheid nieuwe EP is afhankelijk van hoe goed ze de sessie doorlopen en hoe moeilijk de sessie was. Aangeraden wordt een getal niet lager dan 1% en niet hoger dan 20% van het aantal EP van het meest ervaren groepslid.

Personages met buitengewoon briljante invallen of opvallende prestaties kunnen door de spelleider worden beloond met een extra hoeveelheid EP, dit ter beoordeling van de spelleider.

Nieuwe vaardigheden en hogere rangen. Een personage kan niet vrij EP indelen voor zover het hem of haar goeddunkt.
  1. Bij nieuwe vaardigheden moet gebruik worden gemaakt van de vaardigheid persoonlijkheid. In de praktijk komt dit er op neer dat niemand meer vaardigheden kan leren dan de som van zij of haar IN en zijn of haar rang in de vaardigheid persoonlijkheid.
  2. Daarnaast moet het personage iemand opzoeken die hem of haar de basisbeginselen van de vaardigheid kan leren. Deze basisbeginselen zijn het eerste EP in de vaardigheid, en tegelijk de eerste rang. Het vinden van zo'n leermeester kan soms moeilijk zijn. Stel je voor dat iemand in het middeleeuse Engeland een Chinese tekst vindt en graag Chinees wil leren om het te kunnen leren....
    De vereisten van een leraar worden omschreven in de vaardigheid Leider.
  3. Er is een beperking in de snelheid waarin iemand zich nieuwe kennis eigen kan maken. Een personage mag per dag één van zijn gespaarde EP investeren in een vaardigheid, maar deze beperking geldt niet voor EP welke door een leraar worden verkregen.
  4. Door tijd en geld uit te geven aan dure leraren kan een personage extra EP in een vaardigheid "kopen". Zie voor de mogelijkheden de omschrijving van de vaardigheid leider en het overzicht van uitrusting.
terug Ga naar stap 6: uitrusting.