Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

Vaardigheden

Nu staan de eigenschappen, voordelen, nadelen en eventuele beroepen van het personage vast. Wat hem nog ontbreekt is ervaring. Hoe ervarener het personage, hoe hoger zijn vaardigheden en hoe beter hij zijn testen zal halen.

Ervaring wordt uitgedrukt in ervaringspunten, wat wordt afgekort tot EP. De personages beginnen hun carrière op een door de spelleider vastgesteld aantal EP. Dit kan worden afgeleid uit de ER, welke de spelleider in stap 1 vaststelt.
Bedenk dat het aantal EP waarmee een personage begint kan worden vermindert door het kiezen de optie "zonder focus"

Een bepaalde ER staat voor een hoeveelheid EP gelijk aan de som van de ER en alle gehele getallen lager dan de ER.
Een ER van 10 levert op die manier 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55 EP op.
Voor een overzicht zie: EP tabel van 1 tot 100

De mate waarin een personage een vaardigheid beheerst wordt uitgedruikt in het begrip "Rang". Rangen in vaardigheden worden gekocht door daar EP in te investeren. De hoeveelheid EP voor een bepaalde rang kan uit dezelfde tabel worden afgelezen. Rang 11 vereist dus een investering van 66 EP. Eenmaal geinvesteerde EP bijven geinvesteerd in de vaardigheid. Dus voor het leren van een nieuwe vaardigheid betaald een personage het verschil in EP. Een personage dat een rang van 11 in een bepaalde vaardigheid heeft moet 12 extra EP EP betalen om een rang van 12 te krijgen.

Er is geen verplichting alle EP uit te geven. Een speler mag extra EP opsparen tot hij een goede mogelijkheid vindt om de EP aan uit te geven. De personages krijgen voor iedere succesvolle sessie een aantal extra EP. De hoeveelheid nieuwe EP is afhankelijk van hoe goed ze de sessie doorlopen en hoe moeilijk de sessie was. Aangeraden wordt een getal niet lager dan 1% en niet hoger dan 20% van het aantal EP van het meest ervaren groepslid.

Personages met buitengewoon briljante invallen of opvallende prestaties kunnen door de spelleider worden beloond met een extra hoeveelheid EP, dit ter beoordeling van de spelleider.

Nieuwe vaardigheden en hogere rangen. Een personage kan niet vrij EP indelen voor zover het hem of haar goeddunkt.
  1. Bij nieuwe vaardigheden moet gebruik worden gemaakt van de vaardigheid persoonlijkheid. In de praktijk komt dit er op neer dat niemand meer vaardigheden kan leren dan de som van zij of haar IN en zijn of haar rang in de vaardigheid persoonlijkheid.
  2. Daarnaast moet het personage iemand opzoeken die hem of haar de basisbeginselen van de vaardigheid kan leren. Deze basisbeginselen zijn het eerste EP in de vaardigheid, en tegelijk de eerste rang. Het vinden van zo'n leermeester kan soms moeilijk zijn. Stel je voor dat iemand in het middeleeuse Engeland een Chinese tekst vindt en graag Chinees wil leren om het te kunnen leren....
    De vereisten van een leraar worden omschreven in de vaardigheid Leider.
  3. Er is een beperking in de snelheid waarin iemand zich nieuwe kennis eigen kan maken. Een personage mag per dag één van zijn gespaarde EP investeren in een vaardigheid, maar deze beperking geldt niet voor EP welke door een leraar worden verkregen.
  4. Door tijd en geld uit te geven aan dure leraren kan een personage extra EP in een vaardigheid "kopen". Zie voor de mogelijkheden de omschrijving van de vaardigheid leider en het overzicht van uitrusting.
terug Ga naar stap 6: uitrusting.

Voorbeeld van stap 5: vaardigheden

De speler heeft met een ER van 30 een totaal van 465 EP om te verdelen.
Het personage moest de "sterke man" van de groep worden, dus ligt het voor de hand dat de speler vaardigheden kiest die die rol versterken.
Belangrijkste vaardigheid is dan "vechten", hij steekt daar grofweg een kwart van zijn EP in.
Andere belangrijke vaardigheden zijn voor een krijger Actie, Belasting, Overleven en Sport.
De vaardigheden Genezen, Heimelijk, Kennis: vechten, Wildernis en Persoonlijkheid werken ondersteunend,
De vaardigheden talent BE, CO en GE zorgen voor hogere talenten: 1 punt BE en GE en 7 punten CO.

In totaal zijn dit 13 vaardigheden. Met een IN van 11 en rang persoonlijkheid van 6 kan dit personage maximaal (11+6 ) = 17 vaardigheden beheersen, dus hij heeft nog ruimte genoeg om er wat bij te leren.

In de onderstaande tabel is uitgewerkt hoeveel EP het personage in welke vaardigheid steekt.

Vaardigheid EP Rang Talent Totaal
Actie 66 11 LE 25
Belasting 36 8 - 8
Genezen 15 5 BE 24
Heimelijk 21 6 LE 20
Overleven 21 5 GE 18
Sport 66 10 LE 25
Kennis: Vechten 15 5 IN 16
Vechten 136 15 BE 35
Wildernis 15 4 IN 16
Persoonlijkheid 21 6 - 6
Talent: BE * 10 4 - 4
Talent: GE * 10 4 - 4
Talent: CO * 28 7 - 7

* Sommige van de bovenstaande vaardigheden hebben effect op de talenten. Met dit effect meegerekend worden de talenten:

BE CH GE IN KR LE WI ZI CN CO LT ME RO ST
20 6 12 11 15 14 6 14 17 10 10 13 10 6
+1 - +1 - - - - - +7 - - - - -

Het personage heeft 460 van de 465 EP uitgegeven en houdt er dus 5 over.
Als de speler een nieuwe vaardigheid wil leren dan moet hij
op zoek gaan naar een leraar welke die nieuwe vaardigheid bezit.

terug heen Voorbeeld van stap 6 : het kopen van uitrusting