Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

Talenten

Talenten zijn de eigenschappen van een personage. Een aantal talenten zijn aangeboren, een aantal afhankelijk van de sociale positie, status en het karakter van het personage.
De volgende acht talenten zijn aangeboren:

Afkorting Naam Omschrijving Vb:
BE Behendigheid Precisie met vingers en polsen
CH Charisma Mate waarin men overtuigend overkomt
GE Gezondheid Levenskracht
IN Intelligentie Geheugen, logica en denkvermogen
KR Kracht Vermogen om zware voorwerpen te hanteren
LE Lenigheid Snelheid en soepelheid van het hele lichaam
WI Wilskracht Doorzettingsvermogen
Zi Zintuig Scherpte van oog, oor, tast, smaak en reuk


Een speler mag 80 punten zijn punten vrij over deze acht verschillende talenten verdelen, zo lang:
  1. geen enkel talent minder dan 5 punten krijgt,
  2. geen enkel talent meer dan 15 punten krijgt en
  3. het personage niet meer punten indeelt dan het maximum dat de spelleider als beperking heeft gesteld.
Daarnaast zijn er nog een 6-tal talenten welke niet zijn aangeboren:

Afkorting Naam Omschrijving Vb:
CN Concentratie Geestelijke energie
CO Conditie Lichamelijke energie
LT Leeftijd da's duidelik
ME Mentaliteit Goedaardigheid
RO Roem Bekendheid
ST Status Hoe "succesvol" ben je in de ogen van anderen?


Noteer voor deze zes talenten voorlopig een waarde van 10. Deze waarde kan veranderen in de volgende stap.


Ik ben nieuw hier. Wat moet ik kiezen?
terug Ga naar stap 3: opties.


LE
Lenigheid is snelheid en soepelheid. Van belang voor een trapezewerker, sporter of krijger. Personages met een lage LE blijven -letterlijk- achter in veel situaties waarin er wat fysieks moet worden gedaan. Een personage met een hoge LE beweegt ook sneller in een gevecht.
LE kan minder worden door het gebruik van voorwerpen wlke te zwaar zijn voor de KR van het personage. Een personage met een lage LE, lage KR EN een zwaaar harnas beweegt bijna niet meer in een gevecht. LE is ook handig bij het ontwijken van allerlei projectieken die op je worden afgevuurd.
Het is mogelijk te bezuinigen op LE, maar zoals ook bij KR en GE geld: dit heeft wel een prijs. Spelers welke tijdens een gevecht enige rol van betekenis willen spelen wordt een LE van op zijn minst 8 aangeraden.
LE is belangrijk voor avonturiers welke snel willen kunnen bewegen, goed willen kunnen verkennen zonder opgemerkt te worden en voor alle personages die willen kunnen vechten.

terug