Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

Talenten

Talenten zijn de eigenschappen van een personage. Een aantal talenten zijn aangeboren, een aantal afhankelijk van de sociale positie, status en het karakter van het personage.
De volgende acht talenten zijn aangeboren:

Afkorting Naam Omschrijving Vb:
BE Behendigheid Precisie met vingers en polsen
CH Charisma Mate waarin men overtuigend overkomt
GE Gezondheid Levenskracht
IN Intelligentie Geheugen, logica en denkvermogen
KR Kracht Vermogen om zware voorwerpen te hanteren
LE Lenigheid Snelheid en soepelheid van het hele lichaam
WI Wilskracht Doorzettingsvermogen
Zi Zintuig Scherpte van oog, oor, tast, smaak en reuk


Een speler mag 80 punten zijn punten vrij over deze acht verschillende talenten verdelen, zo lang:
  1. geen enkel talent minder dan 5 punten krijgt,
  2. geen enkel talent meer dan 15 punten krijgt en
  3. het personage niet meer punten indeelt dan het maximum dat de spelleider als beperking heeft gesteld.
Daarnaast zijn er nog een 6-tal talenten welke niet zijn aangeboren:

Afkorting Naam Omschrijving Vb:
CN Concentratie Geestelijke energie
CO Conditie Lichamelijke energie
LT Leeftijd da's duidelik
ME Mentaliteit Goedaardigheid
RO Roem Bekendheid
ST Status Hoe "succesvol" ben je in de ogen van anderen?


Noteer voor deze zes talenten voorlopig een waarde van 10. Deze waarde kan veranderen in de volgende stap.


Ik ben nieuw hier. Wat moet ik kiezen?
terug Ga naar stap 3: opties.


Voorbeeld van stap 2: het verdelen van talenten

Een
speler werkt zijn personage uit. Hij is van plan een mysterieuze, vreemde "sterke man" te spelen. Een krijger, dus.
Dit betekent dat de speler het accent legt op de fysieke talenten van zijn personage. Acht van zijn talenten zijn aangeboren. Hij kiest voor de volgende verdeling:

BE CH GE IN KR LE WI ZI
15 6 11 9 13 10 6 10

BE is zo hoog mogelijk, want de vaardigheid Vechten heeft met behendigheid te maken.
KR is aanzienlijk, zodat het mogelijk wordt om zwaardere uitrusting te gebruiken.
GE, LE, ZI en IN zijn gemiddeld.
Op CH en WI wordt bezuinigd.

Geen enkel talent is hoger dan 15 of lager dan 5, de som van alle talenten is 80, zoals voorgeschreven in de voorwaarden.
De overige niet - aangeboren talenten worden in deze stap vastgesteld op 10. Daarmee worden deze talenten van het personage als volgt:

CN CO LT ME RO ST
10 10 10 10 10 10

terug
heen Voorbeeld van stap 3