Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

LT
LT is een abstracte maat voor leeftijd. Het is niet helemaal gelijk aan leeftijd in jaren. De relatie tussen LT en leeftijd in jaren kan uit de volgende tabel worden afgelezen. Leeftijd heeft ook effect op de talenten van een personage:

LT Jaar BE GE IN KR LE WI ZI
per - -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1
7 14 - - - -2 - -3 -
8 17 +1 - - -1 +1 -2 +1
9 20 +1 - - - - -1 -
10 24 - - - - - - -
11 30 - -1 - - - +1 -1
12 36 -1 -1 - - -1 +2 -2
13 42 -2 -1 - - -2 +3 -3
14 48 -3 -2 - -1 -3 +4 -4
per + +6 -1 -2 -1 -2 -1 +1 -1


De regels gaan er van uit dat iedere avonturier ongeveer 24 jaar oud is, zodat de talenten niet hoeven te worden aangepast. Dit kan veranderen als een speler de achtergrondsoptie "leeftijd" kiest, of het verhaal héél lang duurt.

terug