Personages

De opbouw van een personage verloopt in een paar afzonderlijke stappen:

Stap 1: voorwaarden
Stap 2: talenten
Stap 3: soort wezen
Stap 4: opties
Stap 5: vaardigheden
Stap 6: uitrusting
Stap 7: proloog
Wat is een goed personage?
Is alles nu onveranderbaar?
Gelden deze regels ook voor figuranten?
Hoe zet ik personages uit andere systemen om?
Voorbeelden van personages

Talenten

Talenten zijn de eigenschappen van een personage. Een aantal talenten zijn aangeboren, een aantal afhankelijk van de sociale positie, status en het karakter van het personage.
De volgende acht talenten zijn aangeboren:

Afkorting Naam Omschrijving Vb:
BE Behendigheid Precisie met vingers en polsen
CH Charisma Mate waarin men overtuigend overkomt
GE Gezondheid Levenskracht
IN Intelligentie Geheugen, logica en denkvermogen
KR Kracht Vermogen om zware voorwerpen te hanteren
LE Lenigheid Snelheid en soepelheid van het hele lichaam
WI Wilskracht Doorzettingsvermogen
Zi Zintuig Scherpte van oog, oor, tast, smaak en reuk


Een speler mag 80 punten zijn punten vrij over deze acht verschillende talenten verdelen, zo lang:
  1. geen enkel talent minder dan 5 punten krijgt,
  2. geen enkel talent meer dan 15 punten krijgt en
  3. het personage niet meer punten indeelt dan het maximum dat de spelleider als beperking heeft gesteld.
Daarnaast zijn er nog een 6-tal talenten welke niet zijn aangeboren:

Afkorting Naam Omschrijving Vb:
CN Concentratie Geestelijke energie
CO Conditie Lichamelijke energie
LT Leeftijd da's duidelik
ME Mentaliteit Goedaardigheid
RO Roem Bekendheid
ST Status Hoe "succesvol" ben je in de ogen van anderen?


Noteer voor deze zes talenten voorlopig een waarde van 10. Deze waarde kan veranderen in de volgende stap.


Ik ben nieuw hier. Wat moet ik kiezen?
terug Ga naar stap 3: opties.


KR
Kracht is net als gezondheid een talent waar maar weinig talenten direct gebruik van maken, maar wel een talent dat in veel gevallen een belangrijke voorwaarde is. Personages zonder een fatsoenlijke kracht zijn minder goed in staat om zware voorwerpen te hanteren. Tot die voorwerpen behoren ook zware wapens, harnassen, schilden en uitrustingsstukken. Stel je een personage voor met een lage kracht en een zware boog: hij is niet eens in staat om de pees te spannen. Hoe behendig hij ook is, of hoe schrp zijn zintuig, als hij de boog niet eens kan spannen heeft hij er niets aan. Op dezelfde manier wordt een personage met een lage kracht vertraagd als hij teveel uitrusting met zich mee neemt.
Een speler kan bij het kiezen van de kracht van een personage hier bezuinigen, maar bij een te lage kracht zal een personage in een gevecht niet van veel nut kunnen zijn. Ook het hanteren van zo iets simpels als een pistool vereist kracht! Het wordt aangeraden om ieder personage welke goed in een fysiek gevecht mee moet kunnen draaien op zijn minst een gemiddelde kracht te geven.

Een hoge KR is belangrijk voor avonturiers welke zwaar harnas en zwaardere fysieke acties moeten doen.

terug