Beestmensen

Een beestmens is een onnatuurlijke kruising tussen een mens en een dier, met eigenschappen van beiden. Voorbeelden van beestmensen zijn zeemeerminnen, centauren en weerwolven

heen Hyenamens (gnoll)
heen  Vismens  (meerman)
heen  Vogelmens
heen Weerbeer
heen Weerkat
heen  Weerrat
heen  Weerwolf


heen Toon alle beestmensen

De groep beestmensen vallen uiteen in de volgende soorten:

Halfmensen.
Dit zijn wezens met een dierhelft en een mensenhelft, zoals een centaur, meermin of minotaurus. De ene helft is een dier, de andere een mens. Deze wezens hebben meestal dezelfde mogelijkheden en beperkingen als normale mensen en zijn eigenlijk vrij "normale" wezens. Een spelleider kan het toestaan dat een speler een Halfmens speelt, als het soort wezen in de wereld voorkomt. Een Centaur zal bijvoorbeeld in veel fantasyverhalen een speelbaar ras zijn, zeker in een verhaal dat in een klassiek Griekse omgeving speelt. Onder Napoleon is het een beetje moeilijk voorstelbaar dat iemand een Centaur of Minotaurus speelt.

Weerwezens
.
Dit zijn mensen welke door een of andere bijzondere vervloeking, betovering of ziekte in staat zijn om in een dier vorm te veranderen, of in een vorm welke tussen mens en dier in ligt. Het meest bekende voorbeeld hiervan is een weerwolf. Het gedrag van een dergelijk wezen weerspiegelt het beeld dat zijn omgeving van een dergelijk wezen heeft. Een Weerwolf is woest en gevaarlijk, een Weerbeer zelfstandig en wild maar niet kwaadaardig, een Weerraaf wijs en een Weerpanter egoistisch en zelfstandig. De menselijke vorm van een weerwezen weerspiegelt altijd iets vna de aard van het wezen.

Antropomorphen
zijn mensen met een dierachtige vorm, in de Engelse taal beter bekend onder de naam "Furry". Ze worden door hun omgeving meestal vreemd aangekeken, maar zijn in de regel niet zo bijzonder in vergelijking met normale mensen. Weerwezens zijn in staat om een Antropomorphe vorm aan te nemen. Een Antropomorph heeft in de regel een malus op zijn of haar CH als handicap. (vervborgen talent -1 of -2).BE CH GE IN KR LE WI ZI
12 10-6 12 8 14 12 8 14

CN CO LT ME RO ST ER
8 16 10 10 8 8 15

Taai I
Infrarood zicht
Verborgen talent CH - II

Hyenamens (Gnoll)

Een beestmens is een onnatuurlijke kruising tussen een mens en een dier, met eigenschappen van beiden. Ze moeten niet worden verward met bijvoorbeeld voglemensen of hagedismensen, wat gewoon zelfstandige rassen zijn. Een beestmens is wat je krijgt als een magier mesen en dieren met de juiste vormveranderingsspreuk laat paren: het resultaat is een misbaksel dat zich verder niet voort kan planten, met sommige eigenschappen van beide ouders.

Beestmensen zijn niet kwaadaardig van geboorte, maar worden vervolgd (omdat ze onnatuurlijk zijn) en daarom alleen gebruikt door heersers welke het niet zo nauw nemen met het officiele gezag, OF het officiele gezag zijn!. Dat brengt ze vaak in omstandigheden dat ze van hun grotere kracht gebruik kunnen maken, ze neigen daarom naar kwaadaardig gedrag. Normale mensen zijn er erg bang voor.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 10 10 10 10 12 8 10

CN CO LT ME RO ST ER
8 12 10 10 8 8 15

Biotoop 1 water
Zwemmend 2
Zonder focus 1

Vismens

Meermensen zijn het volk van het water, waar ze zich prima in thuis voelen. Ze kunnen zich vrij gemakkelijk als mens voordoen, zo lang ze hun geschubde benen maar bedekken. Af en toe komen ze aan wal om de dingen die ze onder water niet kunnen krijgen te verhandelen, maar verder bemoeien ze zich zelden met de mensheid of andere rassen. Het is mogelijk dat dit wezen in de verte verwant is aan de bovennatuurlijke zeewezens.

Een variant op de Meermens heeft geen twee benen maar een vissenstaart. Deze kunnen zich natuurlijk niet zo maar als mens voordoen en worden daarom ontraden als personage. Zij hebben dezelfde correcties op talenten maar de opties: Biotoop 2 water
Zwemmend 3
Zonder focus 1

BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 10 20 10 22 10 16 12

CN CO LT ME RO ST ER
10 16 10 12 10 10 32

Beperkt magier: minminminminminminminminmin
- Runen Diervorm Beer/beermens
Betoverd 3 plusplusplusplusplusplus:
- Toveren, Diervorm , Kennis: Beren
Dierenmeester I (Beren) plusplus
Geluk 1 plus
Karakter: minminminmin
- Neiging gewelddadig,
- Neiging Goedaardig minmin
*Pantserhuid 3 plusplusplusplusplusplus:
Verborgen talent CH +1 plus
Wilde magier: Volle maan minminmin
Zonder focus 4 minminminmin
*: opties in antropomorfe vorm.

Weerbeer

Dit is de sterkste van de weerwezens. De Weerberen leven meestal ver van de rest van de mensheid in de wildernis, ze komen bijna nooit in steden en leven alleen samen men hun eigen soort. Toch kunnen ze het meestal goed vinden met zowel mensen (jagers die zich behoorlijk gedragen) als wilde beren, en vele andere wezens die in de wildernis wonen. Weerberen komen in actie als er een groot, bovennatuurlijk kwaad hun omgeving bedreigt. Dan willen ze zich ook wel eens tijdelijk aansluiten bij de "goede kant" in een vehaal, als een soort van kampioen om het tegen de kampioenen van de andere kant op te nemen. De beervorm vnaeen weerbeer is die van een Grizzlybeer. De halfmens vorm is een zwaar gebouwde, erg sterke menselijke met de kop van een beer. Dit is de vorm waar de gegevens hierboven op slaan. Ook in mensvorm is een weerbeer nog altijd duidelijk te herkennen als stevig, taai en sterk. En zwaar bewaard.

Het is niet bekend hoe Weerkatten ontstaan. Misschien een reactie van de natuur op de weerwolven. Hun aard weerspiegeld voornamelijk de optimistische visie van mensen op beren: vriendelijk, goedmoedig, maar je moet ze niet kwaad maken, want dan zijn ze levensgevaarlijk.
BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 8 +6 10 10 8 12 10 12

CN CO LT ME RO ST ER
10 10 10 14 8 6 24

Beperkt magier: minminminminminminminminmin
- Runen Diervorm Lynx/katmens
Betoverd 5 plusplusplusplusplusplusplusplusplus:
- Toveren
- Diervorm
- Kennis: Feles (katten)
+10 rang
Dierenmeester I (Feles) plusplus
Geluk 1 plus
Karakter: minminmin
- Code Trouw: boeren minmin
- Neiging Goedaardig minmin
*Pantserhuid 1plusplus:
*Snel 1
Verborgen talent CH +1 plus
Wilde magier: Volle maan minminmin
Zonder focus 2 minmin

*: opties in antropomorfe vorm.


Weerkat

Weerkatten zijn veel minder bekend als bijvoorbeeld weerwolven, weerzwijnen, weerratten en dergelijke. Waarschiijnlijk is dit, omdat er zo weinig van zijn. Net als alle weerwezens hebben ze drie vormen: die van een grote kate (Canadese Lynx), die van een mens en een tussenvormt. De gegevens hierboven hebben betrekking op het wezen ertussenin, de "antropomorfe vorm".

Het is niet bekend hoe Weerkatten ontstaan. Misschien een reactie van de natuur op de weerratten, zoals een Weerbeer een tegenhanger is van een Weerwolf. Hun aard weerspiegeld het idee van de mens over de nuttige, goede huiskat: vangt ongedierte, beschermt de oogst, is merkwaardig, brengt geluk. Men fluistert daarom dat het gezanten van de goedaardige goden zijn: De meeste weerkatten zijn zich niet bewust van hun afkomst en hebben geen geheugen van voor hun 10e levensjaar. Ze worden meestal opgevoed door een priester of boer en trekken de wereld in als ze ouder worden. Ze nemen het in de regel op voor de "gewone man" en zijn welwillend naar andere mensen.

Weerkatten vermijden contact met normale mensen in katmens vorm, maar gaan verder normaal met hen om. Ze komen ietwat nerveus en wantrouwend over op vreemden.
In menselijke vorm zien ze er uit als elegante, welgevormde en sierlijke wezens met lang, vreemd gespikkeld of gestipt haar en grote, heldere ogen.

Naarmate het wezen ervarener wordt is de kans groter dat het naar vrije wil in lynx of katmens kan veranderen. Tot die tijd blijft het effect beperkt tot 1 maal per maand bij volle maan.

BE CH GE IN KR LE WI ZI
12 8-6 10 8 68 12 10 12

CN CO LT ME RO ST ER
10 10 10 6 6 4 20

Beperkt magier: minminminminminminminminmin
- Runen Diervorm Sumatraanse Rat ratmens
Betoverd 5 plusplusplusplusplusplusplusplusplus:
- Toveren
- Diervorm
- Kennis: Ratten
+10 rang
Dierenmeester I (ratten) plusplus
Karakter: minminminminminminmin
- Neiging Kleptomaan minmin
- Code Egoist minmin
*Pantserhuid 1plusplus:
Verborgen talent CH -2 minmin
Wilde magier: Volle maan minminmin
Zonder focus 1 min

*: opties in antropomorfe vorm.


Weerrat

Weerratten zijn de zwakste van de weerwezens. Ze leven bij voorkeur in grotere steden, waarin ze hun eigen samenleving aan de onderkant van de menselijke samenleving inrichten. Ze zijn een volk wat zich prima voelt in het onderaardse, waar mensen niet durven te komen of zich te goed voor voelen om er te komen. De gevens hierboven hebben betrekking op het wezen ertussenin, de "antropomorfe vorm".

Weerratten ontstaan op dezelfde manier als Weerwolven: door overdracht van een ziekte. Maar in tegenstelling tot weerwolven leven weerratten in grotere gorepen samen en zorgen ze er wel voor dat de nieuwe mensen die ze besmetten niet gemist worden in de "bovenwereld".

Weerratten gaan normaal om met mensen en zien er in hun menselijke vorm ook vrijwel niet anders uit als normale mensen. Ze komen ietwat nerveus over en zijn in de regen onaantrekkelijk. Alleen als er echt iets te halen valt, of als ze daartoe gedwongen worden door een kwaadaardige macht, keren ze zich tegen de mensheid. Normaal stellen ze ich tevreden met een rol als parasiet.
Weerkatten zijn aartsvijanden van weerratten. Zij hebben de neiging om mensen juist te willen beschermen tegen ongedierte en ellende, weerratten willen er nu juist van profiteren.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 10-6 16 8 12 10 12 12

CN CO LT ME RO ST ER
10 20 10 6 12 2 28

Beperkt magier: minminminminminminminminmin
- Runen Diervorm Wolf/wolfmens
Betoverd 6 plusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplus:
- Toveren
- Diervorm
- Kennis: Canis
+15 rang
*Lichaamswapen 2 beet plus
*Karakter: minminminminmin
- Code bloeddorst minmin
- Code Egoist minmin
*Nemesis: Zilver minminmin
*Pantserhuid 4 plusplusplusplusplusplusplusplus:
*Snel 1
*Stayer 1
Verborgen talent CH -2 minmin
Wilde magier: Volle maan minminmin
Zonder focus 3 minminmin

*: opties in antropoporfe vorm.


Weerwolf

Dit is een van de bekendste soorten beestmensen. Een weerwolf heeft drie mogelijke vormen: die van een forse wolf (zie aldaar, +3 op KR en GE en Lichaamswapen 2 i.p.v.1), die van een grofgebouwd, bruut overkomend mens en die van een wezen dat daar tussenin zit. De gegevens hierboven hebben betrekking op het wezen ertussenin, de "antropomorfe vorm".

De "gave" (of vervloeking) van een Weerwolf wordt verspreid door de beet van een weerwolf in antropomorfe vorm. Indien een mens meer dan de helft van zijn GE verliest als gevolg van zo'n beet zal deze bij de eerste volle maan last krijgen van de eigenschappen van de antropomorfe vorm. Het slachtoffer hoeft zich hier helemaal niet van bewust te zijn, maar zal wakker worden na een vreemde, verontrustende droom. Nade eerste keer veranderen zal de weerwolf 1x per maand, bij volle maan, veranderen en zijn controle over zijn handelingen kwijt raken. Goedaardige wezens zoeken hiervoor een oplossing, op een of andere manier. Opsluiten in een toren voor 1 dag per maand is de meest efficiente remedie. Kwaadaardigere mensen vinden dit alles niet zo erg. Het natuurlijke karakter van een weerwolf weerspiegeld alle vooroordelen die de mens over wolven heeft, dus roodkapjes zijn gewaarschuwd!

De natuurlijke vijand van de Weerwolf is de Weerbeer.

Naarmate het slachtoffer ervarener wordt is de kans groter dat de weerwolf naar vrije wil in wolf of wolfmens kan veranderen. Tot die tijd blijft het effect beperkt tot 1 maal per maand, bij volle maan dus.

BE CH GE IN KR LE WI ZI
8 12 6 10 6 12 8 10

CN CO LT ME RO ST ER
10 6 10 10 8 6 15

Lichaamswapen: klauw 1
Vlucht: 1
Karakter: 1 neiging mijden besloten plaatsen (claustrofobie)
Zonder focus: 2

Vogelmens

Deze wezens zijn mensachtige vogels of vogelachtige mensen met vleugels op de plaats waar een normaal mens armen heeft en een soort van klauwen in plaats van voeten. Ze hebben een licht verenkleed over hun hele lichaam dat voor de rest menselijke proporties heeft. Met name hun gezocht ziet er erg menselijk uit. Hierdoor kunnen ze met moeite (en voorzien van bijvoorbeeld een ruime mantel) doorgaan voor mensen.
Het vermogen om te vliegen is machtig, maar heeft een hoge prijs. Vogelmensen zijn niet goed in het hanteren van voorwerpen. Hun lage BE wordt veroorzaakt door de noodzaak hiervoor hun klauwen te gebruiken. Bovendien kost vliegen veel energie.
De ogen van een vogelmens kunnen een zee van emoties uitdrukken. Vogelmensen hebben een enorme angst voor afgesloten ruimtes. Als ze moeten vechten gooien ze bij voorkeur stenen uit de hoogte.