BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 8 +6 10 10 8 12 10 12

CN CO LT ME RO ST ER
10 10 10 14 8 6 24

Beperkt magier: minminminminminminminminmin
- Runen Diervorm Lynx/katmens
Betoverd 5 plusplusplusplusplusplusplusplusplus:
- Toveren
- Diervorm
- Kennis: Feles (katten)
+10 rang
Dierenmeester I (Feles) plusplus
Geluk 1 plus
Karakter: minminmin
- Code Trouw: boeren minmin
- Neiging Goedaardig minmin
*Pantserhuid 1plusplus:
*Snel 1
Verborgen talent CH +1 plus
Wilde magier: Volle maan minminmin
Zonder focus 2 minmin

*: opties in antropomorfe vorm.


Weerkat

Weerkatten zijn veel minder bekend als bijvoorbeeld weerwolven, weerzwijnen, weerratten en dergelijke. Waarschiijnlijk is dit, omdat er zo weinig van zijn. Net als alle weerwezens hebben ze drie vormen: die van een grote kate (Canadese Lynx), die van een mens en een tussenvormt. De gegevens hierboven hebben betrekking op het wezen ertussenin, de "antropomorfe vorm".

Het is niet bekend hoe Weerkatten ontstaan. Misschien een reactie van de natuur op de weerratten, zoals een Weerbeer een tegenhanger is van een Weerwolf. Hun aard weerspiegeld het idee van de mens over de nuttige, goede huiskat: vangt ongedierte, beschermt de oogst, is merkwaardig, brengt geluk. Men fluistert daarom dat het gezanten van de goedaardige goden zijn: De meeste weerkatten zijn zich niet bewust van hun afkomst en hebben geen geheugen van voor hun 10e levensjaar. Ze worden meestal opgevoed door een priester of boer en trekken de wereld in als ze ouder worden. Ze nemen het in de regel op voor de "gewone man" en zijn welwillend naar andere mensen.

Weerkatten vermijden contact met normale mensen in katmens vorm, maar gaan verder normaal met hen om. Ze komen ietwat nerveus en wantrouwend over op vreemden.
In menselijke vorm zien ze er uit als elegante, welgevormde en sierlijke wezens met lang, vreemd gespikkeld of gestipt haar en grote, heldere ogen.

Naarmate het wezen ervarener wordt is de kans groter dat het naar vrije wil in lynx of katmens kan veranderen. Tot die tijd blijft het effect beperkt tot 1 maal per maand bij volle maan.

BE CH GE IN KR LE WI ZI
12 8-6 10 8 68 12 10 12

CN CO LT ME RO ST ER
10 10 10 6 6 4 20

Beperkt magier: minminminminminminminminmin
- Runen Diervorm Sumatraanse Rat ratmens
Betoverd 5 plusplusplusplusplusplusplusplusplus:
- Toveren
- Diervorm
- Kennis: Ratten
+10 rang
Dierenmeester I (ratten) plusplus
Karakter: minminminminminminmin
- Neiging Kleptomaan minmin
- Code Egoist minmin
*Pantserhuid 1plusplus:
Verborgen talent CH -2 minmin
Wilde magier: Volle maan minminmin
Zonder focus 1 min

*: opties in antropomorfe vorm.


Weerrat

Weerratten zijn de zwakste van de weerwezens. Ze leven bij voorkeur in grotere steden, waarin ze hun eigen samenleving aan de onderkant van de menselijke samenleving inrichten. Ze zijn een volk wat zich prima voelt in het onderaardse, waar mensen niet durven te komen of zich te goed voor voelen om er te komen. De gevens hierboven hebben betrekking op het wezen ertussenin, de "antropomorfe vorm".

Weerratten ontstaan op dezelfde manier als Weerwolven: door overdracht van een ziekte. Maar in tegenstelling tot weerwolven leven weerratten in grotere gorepen samen en zorgen ze er wel voor dat de nieuwe mensen die ze besmetten niet gemist worden in de "bovenwereld".

Weerratten gaan normaal om met mensen en zien er in hun menselijke vorm ook vrijwel niet anders uit als normale mensen. Ze komen ietwat nerveus over en zijn in de regen onaantrekkelijk. Alleen als er echt iets te halen valt, of als ze daartoe gedwongen worden door een kwaadaardige macht, keren ze zich tegen de mensheid. Normaal stellen ze ich tevreden met een rol als parasiet.
Weerkatten zijn aartsvijanden van weerratten. Zij hebben de neiging om mensen juist te willen beschermen tegen ongedierte en ellende, weerratten willen er nu juist van profiteren.