Pooh's Magazine editie 5/95
1 November 1995

     Hij die zich verwondert, ontdekt dat dit op zich een wonder is.

                         M.C. Escher