Pooh's Magazine editie 3/95 1 September 1995


Een nederlandstalig, elektronisch, tijdschrift voor een ieder wiens
interesses verder gaan dan computers alleen.