Pooh's Magazine editie 1/95
1 Juli 1995

Een nederlandstalig, elektronisch, tijdschrift voor een ieder wiens
interesses verder gaan dan computers alleen.