Religies en priesters

De wereld van Earin kent tientallen soorten goden en priesters. Velen daarvan beheersen magie. Aangezien het spelen van een priester een in het verhaal optionele regel is, komen ze ook voor in het verhaal en zijn ze in theorie mogelijk als personage.
Voor de exacte spelregels zie:
heen
Priestermagie

Er bestaan maar liefst vier verschillende grotere pantheons door elkaar op Earin, en vele kleinere.
heen Het bekendste pantheon is dat van het continent Yesara. Het kent 26 Aartsengelen en Duivelsprinsen (en lijkt het meest op het pantheon wat in het rollenspel IN NOMINE wordt gebruikt). Ze vechten achter de schermen om het lot van de menselijke zielen.
heen Het pantheon van Payaquin lijkt op dat van Yesara, maar de goden hebben een wat menselijker karakter, grijpen ook wat gemakkelijker in in wat er op de wereld gebeurt en zijn minder sterk in taee kampen verdeeld. Het onderscheid tussen verschillende godheden is daardoor ook wat minder zwart/wit. Dit pantheon lijkt wat meer op het Noorse en Griekse pantheon.
heen De druiden hangen een totaal andere groep goden aan, die volgens hen de andere goden vooraf gingen. De zeven grote geesten van de druiden hebben ieder hun eigen volgelingen en regels. Over het algemeen zien de priesters van de eerste twee pantheons de druiden als een stelletje barbaren en halve heksen, die zich meer met de vrije natuur dan met de beschaving bezig houden.
heen Het vierde pantheon houd het midden tussen de druiden en de andere pantheons. Ze zijn voortgekomen uit de druiden en kennen ook zeven takken, maar ze specialiseren zich in het wat spirituele aspect. Ze worden daarom spiritisten genoemd. Ze zijn niet genoemd naar een godheid, maar na de eerste druide welke een bepaalde "leer" formuleerde. Druiden en spiritisten respecteren elkaar.
Daarnaast zijn er vele plaatselijke religies welke ook op aarde voorkomen: het griekse, keltische, chinese en noorse pantheon kent ieder zijn vertegenwoordigers. Vaak lijken ze sterk op de goden van Payaquin en Yesara en volgen ze dezelfde regels. Over het algemeen stellen de ordes van twee sterk op elkaar gelijkende goden zich vrij soepel naar elkaar op, Dus de priester van Thor (een welwillende Noorse Krijgsreligie) wordt redelijk aanvaard door -bijvoorbeeld- een priester van de aartsengel Michael, hoewel hij nooit deel uit zal kunnen maken van dezelfde religieuze organisatie. De preciese details van dergelijke priesters worden in dit overzicht niet beschreven.

Om alle ordes in een overzicht te zetten:

heen
heen
heen
heen
heen Metratron (stem van god) Guldaras (Orde) Senoris (Waarheid)
Michael (Gerechtvaardigde krijg) Elonim (gerechtvaardigde krijg)
Gabriel (goddelijke inspiratie) Ehliassa (jagers, beheer), Mnester (wijsheid) Merengard (Lucht) Deladre (kennis)
Raphael (Kennis en genezing) Halda (Haardvuur), Suldjawee (vruchtbaarheid)
Azrael (Dood) - Ulwain & Amartis Amre Nadas (Lot)
Jophiel (kennis, leraren) Diador (Ambachten)
Zadkiel (Vrijheid van tyrannie) Aron (Magie)
Uriel (Zuiverheid, reiniging) Ganerian (Oorlog) Fion (vuur) Tchoi-olwen (opstanding)
Raguel (Rechtvaardigheid) Helvar (Rechtvaardigheid)
Razziel (Verboden kennis) Dalmar (Slaap) Worack (Steen) Asumere (toewijding)
Sariel (Moed) Bordon (Enthousiasme)
Sophia (Wijsheid) Fenora (Licht, spirituele liefde) Ondurain (Planten) Chosuun (Tijd)
heen Israphel (Muziek, samenwerking) Penthasile (Samenwerking), Myalpe (kunsten), Scatha (Water) Feron (Verdraagzaamheid)
Lucifer (Trots, licht) Seriphis (Het Kwaad) Arvigil (competitie)
Mammon (Honger, hebzucht) Shovaere (Diefstal)
Astarte (Lust, voortplantingsdrift) Serris (Schoonheid)
Asmodeus (Machtsmisbruik, wetten) Arlis (Tactiek)
Baelzebub (Corruptie) Sorlenn (Vermaak), Scatha (Water)
Moloch (Vernietiging, vuur) Godwain (Moord) Fion (Vuur)
Mephistopheles (haat) Morave (Drill-instructors)
Nybbas (bedrog, nachtmerries) Arlis (Tactiek)
Behemoth ( angst voor het onbekende) - Worack (Steen)
Leviathan (woede, stormen) Shulioc (verderf, teloorgang) Merengard (Lucht)
Baalphegor (Wellust, ontrouw) Seraph (Lust), Shenea (Verleiding)
Belial (bloeddorst, geweld) Borfus (Bloeddorst) Forwende (Dieren)
Lilith (vrijheid) Derwe Dana (Verraad) Feron (Verdraagzaamheid)

Het onderstaande is een alfabetische lijst van religies.
Ze worden onderscheiden op pantheon (heenheenheenheen),
verplichte achtergrond, magische toepassingenheen,
Rite heen, Wijdingsplaatsheenen vrienden en vijanden.
Speciale voor- en nadelen worden gewaardeerd als opties, maar zijn niet te kiezen voor normale personages. De plussen en minnen die dit oplevert worden aangegeven met heen en heen, Zij zijn niet in evenwicht.