Spelregelbeperkingen

Bij het maken van een personage wordt in stap 1 aangegeven welke beperkingen de spelleider aan de spelers in zijn wereld kan stellen. Daarnaast kán een spelleider bepaalde optionele regels toestaan en verbieden.
De wereld van Earin is voor een groot deel de "speeltuin" waar URG op is gebaseerd, dus wordt er vrij veel toegestaan. Maar ondanks dat zijn er de volgende beperkingen:
 1. De personages mogen 80 punten indelen in stap 2, zoals normaal. Wat dit betreft zijn ze "normaal" in de wereld waarin ze rondlopen. Enkele unieke figuranten zullen meer punten hebben, maar dat is de aard van figuranten. De plaatselijke Avatar van de god van de chaos heeft meer punten om in te delen (115 om precies te zijn)
 2. De personages beginnen met 10 opties. Hiermee zijn ze veel bijzonderder als de gemiddelde inwoner, welke er niet meer dan twee zal hebben. Ook hiervoor geldt dat hele bijzondere figuranten er meer kunnen hebben, maar dit zijn er maar enkelen. De extra opties zorgen ervoor dat de personages van de spelers stukken sterker en veelzijdiger zijn dan de gemiddelde inwoners. Ze hebben de potentie om tot de elite te behoren.
 3. Spelers zijn beperkt tot het spelen van een menselijk wezen. Hoewel het spelen van een dolfijn, potplant of demon ook zijn bekoring kan hebben heb ik dit liever niet, tenzij de speler mij er van kan overtuigen dat hij zo iets aankan en dat het leuk is.
 4. URG is een groepsspel, ik heb de ervaring dat een groep met een onderling te sterk afwijkende mentaliteit teveel met zichzelf overhoop ligt. Ik ga daarom uit van een maximale ME van 16 en een minimale ME van 5. Indien een speler zich niet aan deze normen wenst te houden kan hij rekenen op een stevig gesprek met de spelleider.
 5. Earin speelt zich af in een omgeving met tijdperk 5 in de steden, 4 op het platteland en 3 in de wildernis. Kennis van een hoger tijdperk is mogelijk, want hier en daar zijn er wel laboratoria en erg grote steden waar men wel wat verder is. Maar de producten van deze hogere technologie zijn zeker niet zo maar te krijgen. Tijperk 6 is mogelijk, maar kost 10x de normale prijs. Tijdperk 7 komt ook voor, maar men moet rekenen dat men hier niet zo maar aan kan komen. Voor een stoommachine of betrouwbaar vuurwapen zal men echt op zoek moeten gaan in de wereld zelf.
 6. Magie komt voor in vele vormen, er zijn geen mensen die ontkennen dat er zo iets als magie bestaat. Maar het is en blijft wel iets bijzonders. Voor de gemiddelde inwoner is magie niet iets gewoons! Het is zeker niet te vergelijken met de rol die techniek in onze wereld heeft. Hier zijn een paar redenen voor te vinden:
  • Magie kost nogal wat aan achtergrondopties. Dit maakt magiers vreemd, kwetsbaar, buitennissig of stapelgek. Dat soort mensen vallen in de regel nogal op en worden niet altijd gewaardeerd.
  • Magie is beperkt in zijn hoeveelheid en zijn krachten. Zelfs de sterkste magier is op een bepaald moment door zijn concentratie heen en ook een sterke magier kan verrast worden. Kundige krijgers en verstandige magiers beseffen dit maar al te goed. Daarom beperken de meeste magiers zich tot hun laboratorium
  • 100% van de bevolking gelooft in hogere machten. Maar ze zijn bang voor de mensen die die machten weten te beheersen. Bovendien is 100% van de bevolking op een of andere manier gelovig. En religies staan niet altijd even tolerant ten opzichte van magiers welke er een puinhoop van maken. Als een magier er lokaal een puinhoop van maakt, zal het gezag de andere magiers in de buurt er op aanspreken. Daarom: als je als magier het leuk vindt om er een puinhoop van te maken, doe dit dan in opdracht van het plaatselijk gezag.
  • Magiers zijn meestal nogal intelligent en hebben net als techneuten van nu nogal de neiging om arrogant en hooghartig te doen tegenover de "deadbrains" welke er allemaal niets van snappen en er totaal geen gevoel voor hebben. Hierdoor hebben magiers de neiging om elkaar op te zoeken en met elkaar contact te onderhouden, zelfs al behoren ze tot vijandige groepen.
zijn deze beperkingen vrij soepel, maar ze zijn wel aanwezig.