De keizerlijke census van het jaar 212

Van: Gremin Balflaag, Keizelijk Quaestor
Aan: Zijne eminentie Jorch Zendast, Keizerlijk Aediles
Betreft: volkstelling Voormark
Nota nr. L212-Fix-543/1260


Meester,

in de zomer van dit jaar, 212 in de regering van de Godgezegende verlichte dynastie heb ik de eer gehad om een bezoek te brengen aan het gebied dat bekend staat als de “voormark”. Met dit rapport geef ik u de resultaten van de volkstelling die vierjaarlijks in opdracht van uwe majesteit plaats vindt.

Rendarc

Haven van aankomst in de Voormark is de stad Grendel. Dit is de belangrijkste haven voor handel met de buitenwereld, ongeveer 3 weken varen van de haven van Sungdal in de oostelijke provincie van het Keizerrijk.
De ontvangs aan het hof van de koning van Rendarc was hartelijk en volgens de voorschriften.
Koning Erwin is een man in de kracht van zijn leven, eerzaam en wijs.
Hij heeft geen zonen, maar drie ongehuwde dochters.
Hij handelt met de zegen van het geloof.
Rendarc bestaat voor een deel uit rijk akkergebied, maar voor een ander deel uit rotsachtig hoogland.
Er is beduidende nijverheid en handel.
Kerken en kade’s zijn goed onderhouden.
Rendarc is de basis voor het 14e keizerlijke fottielje en heeft hier geringe onkosten aan.
Volgens onze telling heeft Rendarc 2 miljoen inwonders.
Op basis hiervan adviseer ik Rendarc een tribuut van 5 Aurealen en 5 Regalen op te leggen.

Bronac

De ontvangst aan het hof van de hoge koning van Bronac was hartelijk en correct.
Koning Melchior is een oude, capabele man welke geliefd is bij zijn onderdanen en handelt met de zegen van het geloof.
Hij heeft drie capabele zonen.
De koningslanden zijn rijk, wegen, kerken en kade’s goed onderhouden en het staande leger goed getraind.
Bronac huisvest het 33e Keizerlijke legioen en heeft hier beduidende onkosten aan.
Volgens onze telling heeft Bronac 4 miljoen inwoners. Op basis hiervan adviseer ik een tribuut van 12 Aurealen op te leggen.

Erstaf

De ontvangst aan het hof van de koning van Erstaf was zeer gastvrij en correct.
Het gezag van koning Johan wordt uitgeoefend door een capabel regent.
Koning Johani s geliefd bij zijn onderdanen en is nog ongetrouwd.
Hij heeft twee jongere broers.
De landen zijn wild en gevaarlijk, veel van het land is bebost en doorsneden door bergen.
Er zijn inkomsten van houtkap, mijnbouw en veeteelt.
Wegen zijn primitief, kerken zijn primitief maar goed onderhouden, kades zijn afwezig.
Volgens onze telling heeft Erstaf een half miljoen inwoners.
Op basis hiervan adviseer ik een heffing van 5 Regalen op te leggen en een voorwaardelijke heffing van 5 regalen, kwijt te schelden de dag dat Johan de troon betreedt.

Grenwold

De ontvangst aan het hof van de koning van Grenwold was hartelijk en volgens de voorschriften.
Koning Elmar is wijs, oud en geleerd.
Zijn naaste erfgenaam is zijn capabele neef Herman.
Hij handelt met de zegen van het geloof.
Grenwold is een gevarieerd land met heuvels, bossen, meren en vestigingen aan de kust.
Er is handel, veeteelt, nijverheid, visvangst en landbouw, maar geen van allen in grote mate.
Wegen zijn adequaat, kerken en kade’s zijn goed onderhouden.
Volgens onze telling heeft Grenwold een half miljoen inwonders.
Op basis hiervan adviseer ik een heffing van 1 Aureaal op te leggen.

Magon

De ontvangst aan het hof van koning Diederik van Magon was hartelijk en correct.
Koning Diederik is jong, energiek en getalenteerd. Hij heeft geen kinderen. Hij heeft twee jongere broers.
Hij handelt onder bescherming van het geloof.
Magon bestaat uit heuvellandschap van gemiddelde vruchtbaarheid, er is enige handel, nijverheid en mijnbouw.
Wegen zijn adequaat, kerken goed onderhouden. Kades zijn slecht onderhouden.
Volgens onze telling heeft Magon een miljoen inwoners.
Op basis hiervan adviseer ik een heffing van 1 Aureaal en 5 Regalen op te leggen en een voorwaardelijke heffing van 5 regalen, kwijt te schelden de dag dat de koning een mannelijke nakomeling verwekt.

Jilinost

De kustprovincie Jilinost kant geen koning. Beslissingen worden genomen door de “mede”van Golwerd. De ontvangst van de burgers was zeer gastvrij, maar de zeden en gewoonten van het volk voldoen niet aan de maatstaf.
Desalniettemin zijn dit waardige bondgenoten van het rijk. Zij staan op verzoek de Hoge koning bij mocht de staat van het land dit vereisen.
Jilinost bestaat uit kustgebied, rotsen en hoogland. Men leeft hier van visvangst, mijnbouw en nijverheid, met name scheepsbouw. Kerken zijn afwezig. Wegen zijn primitief. Kades zijn goed onderhouden.
Volgens onze voorzichtige inschatting heeft Jilinost 1 miljoen inwoners.
Mocht het zijne verlichte, godgezonden majesteit het behagen het volk van Jilinost een heffing op te leggen dan adviseer ik een heffing van 1 Aureaal. En 5 regalen voorwaardelijk, kwijt te schelden op het moment dat god de mede de wijsheid schenkt kerken te bouwen en een koning te accepteren.

Hirado

De ontvangst aan het hof van koning Leonard van Hirado was hartelijk en volgens de voorschriften.
Koning Leonard is in de kracht van zijn leven en heeft twee zonen.
Hij handelt met de zegen van het geloof.
Hirado kent vele rijke landbouwgronden. Er is enige nijverheid.
Wegen, kerken en kade’s zijn goed onderhouden. Volgens onze inschatting heeft Hirado 2 miljoen inwoners.
Op basis hiervan adviseer ik een heffing van 8 Aurealen op te leggen.

Lenoor

De ontvangst aan het hof van koning Lodewijk van Lenoor was hartelijk en correct.
Koning Lodewijk is jong en onervaren. Hij heeft geen kinderen, maar een tweetal jongere broers.
Hij handelt met de zegen van het geloof.
Lenoor kent rijke landbouwgronden, mijnbouw , bosbouw en veeteelt.
Wegen, kade’s en kerken zijn goed onderhouden.
Volgens onze telling heeft Lenoor 2 miljoen inwoners.
Op basis hiervan adviseer ik Lenoor een schatting op te leggen van 6 Aurealen, en twee voorwaardelijke heffingen van ieder 1 Aurelaal. De eerst krijt te schelden op het moment dat de koning in het houwelijk treed, de tweede op het moment dat hij een mannelijke nakomeling verwekt.

Bator

De ontvangst in het huis van koning Hawerth was zeer gastvrij en correct.
Koning Hawerth is een man in de kracht van zijn leven.
Hij heeft drie volwassen zoons.
Hij handelt in het licht van het geloof.
Bator is een enclave van landbouwgrond in een uitgestrekt gebied van wildernis.
Het land brengt weinig op wat kan worden verhandeld.
De aanwezigheid van trollen is een permanent probleem.
Wegen en kades zijn primitief en slecht onderhouden buiten de enclave, de kerk en het klooster zijn goed onderhouden.
Volgens onze inschatting heeft Bator een half miljoen inwoners.
Op basis hiervan adviseer ik Bator een schatting van 3 Regalen op te leggen.