Chronologie

(gegevens tussen haakjes zijn onbekend bij het "grotere publiek" en alleen bekend geraakt omdat de spelers er naar zijn gaan "spitten")
Jaartallen zijn in jaren van de 50e dynastie.

Pre-historie

(-15.000 tot -5000:
- Als iedere cyclus tussen de 120 en 300 jaar duurde, zal dit de tijd zijn van de eerste cyclus).
(?)
- Het meervolk trekt weg uit het gebied van het noorden. Het patrroon met portalen van het meervolk wordt verlaten.
(-1200:
de tijd van de grootvader van de dwerg waarmee de spelers gesproken hebben. Er zijn drie mensenrijken: Haagland, Bator en Erstaf. Verschillende mensenvolken, Elven, trollen en het meervolk hebben ieder hun eigen domein in het geheel.)

0 Grote slag tegen de trollen,
1 stichting van het koninkrijk Bronac. Begin van de 50e cyclus.
100 Haagland valt als Hertogdom officieel onder zowel de koning van Rendarc als de koning van Bronac.

200 Het noorden van het land krijgt last van aanvallen van de trollen. De koning van Bronac, als natuurlijk leider van de koningen, verenigt de overige heersers onder zijn vaandel en slaat de aanvallers terug.
216 De trollen komen terug, maar in veel grotere aantallen en veel beter georganiseerd. De koning van Bronac komt met zijn familie om het leven bij de eerste slag. De koninklijke lijn van Bronac sterft uit.
217 De trollen lopen Bronac totaal onder de voet en vernietigen alles wat ze vinden. Vanuit Rendarc trekt een ontzettingsleger naar het noorden. Vele nobelen sluiten zich hier bij aan (waaronder de hertog van Rendarc). Het legen heeft aanvankelijk succes en weet tot de drempel van de oude hoofdstad te komen, maar wordt omsingeld en tot de laatste man afgemaakt. De koninklijke lijn van Rendarc sterft uit.
218 Vrijwel alle "Withuiden"in het rijk worden bevangen door een aanval van razermij. Ze trekken massaal op naar het trollenrijk en leveren slag met de trollen op het slagveld van Maling. 95% van de withouden komt hier bij om, maar ook de trollen leiden enorme verliezen.
219 De trollen belegeren Grendel en slagen er in de "benedenstad" in te nemen. Ze moeten met zware verliezen het beleg afbreken. De aanvallen van de trollen beginnen in felheid af te nemen. Afdelingen van het Keizerlijke leger vechten mee bij dit beleg.
220 De trollen trekken zich terug en vestigen zich in de ruines van Bronac. De mensenrijken beginnen zich te herstellen.
232 Voor het eerst neemt een handelsfamilie van buiten de Voormark het initiatief om handel te gaan drijven: de kleinere Woldenzenfamilie Meridian vestigt zich in Grendel. Voor deze tijd werd de Voormark bij de wereldhandel gewoon overgeslagen. De Meridians zien in Grendel een goede plaats om hun schepen te onderhouden en proviand in te slaan. Ze brengen hun eigen handelsmeesters en huurlingen mee maar weten een prima relatie op te bouwen met de overige handelaren in Grendel. Uiteindelijk leidt dit tot een netwerk van zakenimperium voor deze familie en verhuizen ze zelfs hun hoofdkwartier naar Noumean. Dit zorgt in de eeuw daarna voor een opbloei van de economie in dit gebied en versterkt de rol van Grendel als "onafhankelijke" stad. Ook andere handelsfamilies in Grendel en omstreken organiseren zich op de manier waarop Clan Meridian is georganiseerd. Zo ontstaan Clan Esau.
236 Geboorte van Theodorus de grote, kroonprins van Hirado.
252
Het grote handelshuis Alstram vestigt zich in Noumean. Zij brengen niet alleen buitenlands kapitaal en handelaars maar ook eigen magiers mee. Ze krijgen vrijwel meteen ruzie met de Meridian-clan. Ze bieden de koningen van Grenwold steun aan in ruil voor handelsprivileges binnen het rijk. De Alstrams ontwikkelen zich in de jaren erna tot mafia-achtige organisatie.
256
De koning van Erstaf begint een oorlog tegen de trollen in een poging om zijn voorouderlijke gebied en het gebied van Bronac terug te veroveren. Dit is het begin van de "tweede Trollenoorlog". Zijn plannen hebben succes, maar naarmate hij verder oprukt krijgt hij meer tegenstand.
257 Uiteindelijk heeft hij de steun van de koningen van Bator, Magon en Grenwold nodig en weet hij zelfs dan zijn winst niet te behouden.
260 Eind van de tweede trollenoorlog. Erstaf is in macht sterk achteruit gegaan, Grenwold en vooral Magon zijn een stuk sterker geworden. Bator is nu permanent afgesneden van de rest van de mensenrijken.
262 Clan Galthing wordt gevormd uit een aantal gearrangeerde huwelijken tussen mijneigenaren in Erstaf en Grenwold. Op deze manier proberen ze een tegenpool tegen de opkomst van de Alstram-clan te vormen. Galthing heeft een aanzienlijk succes hiermee.
264 Caln Eikenbron wordt gevormd onder invloed van het succes van Clan Galthing. Eikenbron is een fusie van een aantal machtige handelsgilden.
271 Avernus III van Magon verklaart de inname van vrijwel alle voormalige gebieden van de Withuiden. Door omkoping, goede relaties en gebrek aan interesse wordt dit geaccepteerd door alle andere koningen. De oorspronkelijke inwoners van het bezette gebied trekken zich samen op de eilanden voor de kust en het gebied rond Golwerd.
272 Theodorus wordt koning van Hirado. Hij begint met de reorganisatie van het leger en het inlijven van het gebied van het voormalige koninkrijk Rendarc. Dit brengt hem voor het eerst in conflict met de koning van Magon, die eigenlijk herzelfde van plan was. De stadsstaten van Rendarc en de resten van Jilinost beginnen hun politiek van eht tegen elkaar uitspelen van Magon en Hirado, om zo hun zelfstandigheid te behouden. Met wisselend succes.
274 Teleurgesteld in de blokkade van zijn territoriale idealen begint Theodorus met het hervormen van de economie van Hirado, met meer succes. In de twintig jaar daarna wordt Hirado het sterkste koninkrijk van de Voormark.
275 Clan Chevori vestigt zich van buiten in Lage Maling, dit op uitnodiging van de plaatselijke hertog die "moderne ideeen" heeft. Ze verdienen hun brood met de handel in patenten en technologie. Net als de Alstrams, welke ook van buiten kwamen, brengen ze hun eigen magiers mee. Ook de Chevori's behoren tot de "grotere"handelsfamilies van de Woldenzen.
276 Clan Lavran vestigt zich in Golwerd. Van oorsprong niet meer dan nederige handelaars ontwikkelen ze zich in een paar decennia tot "handelaars in informatie".
278 Het koninkrijk Lenoor krijgt problemen met zijn noorderburen (de trollen) en roept de hulp in van Theodorus. Deze reorganiseert zijn leger en begint aan een systematische veldtocht van tien jaar in het trollengebied. Het succes dat hij in het begin heeft versterkt zichzelf, als vele nobelen een graantje mee willen pakken en zich bij het leger van Theodorus aansluiten. De trollen zijn achtergebrleven in hun ontwikkeling maar de mensen zijn stukken sterker geworden. De trollen verliezen gebied en enige tijd is er zelfs sprake dat de mensen het oude gebied van Bronac zouden kunnen heroveren.
286 Theodorus start een onderzoek naar de opvolging van de koningen van Bronac en Rendarc. Dit wordt alom gezien als een poging om de macht van Hirado over heel het voormalige gebied van beide koninkrijken uit te breiden. De koningen van Grenwold en Magon trekken hun steun aan de veldtochten van Theodorus in. Deze bloeden daardoor langzaam dood.
290 Theodorus overleid en met hem eindigt de derde trollenoorlog. De mensen hebben veel gebied gewonnen maar een groot deel van de winst is tijdelijk.
304 Lothan, Salvor, Gerigal en Avinyara van het huis Darian-Flori bezoeken Jilinost op uitnodiging en studiereis. Avinyara wordt verliefd op een plaatselijke edelman (Simeon Raebundian) en besluit zich in de omgeving te vestigen. Vrij kort daarna overleidt Gerigal. Avinyara hernoemt het plaatsje waar ze woont naar haar broer.
306 Geboorte van Fi (Feyara Nouire Lindor di Darian- Flori), dochter van Avinyara en Simeon
309 Geboorte van Draugluin, zoon van Avinyara en Simeon

Recente geschiedenis.

310 Een aantal magiers (Sochott Ben Eilon, Naourinam en Avinyara) bouwen de oude school van withuid-magiers uit tot een echte vrije magiersacademie. De geestelijkheid in Hirado staat op zijn achterste benen. Daartoe aangezet valt de koning van Hirado het gebied binnen om de academie te vernietigen, maar hij wordt tegengehouden door de koning van Magon.
Een veldslag bij Maling eindigt in een bloederig gelijk spel. Zowel de koning van Magon als de koning van Hirado overleiden tijdens de slag. De hertog van Maling en de nieuwe Keuzekoning (Wij zouden "president" zeggen) van Jilinost weten te bemiddelen en als compromis bestaat de huidige situatie: een evenwicht tussen Magon en Hirado met een aantal vrije steden en Jilinost in het midden. Hirado accepteert tandenknarsend het bestaan van de vrije magiersacademie.
311 Een grote muur verschijnt tussen Jininost en Grendel. Als een teken van de Keizerlijke magiers dat de academie zich dient te gedragen, want anders ....
Het is de enige keer in mensenheugenis dat men de keizerlijke magiersacademie wat ziet doen.
312 Het handelshuis Flori vestigt zich in Jilinost. Veel andere handelshuizen doen dat hierna ook. Meest succesvolle van die andere huizen is het handelshuis Lavran, welke in informatie handelt. Ook de Chevori's bouwen een positie op in Jilinost.
314 In december herdenkt de hertog van Maling de grote slag van vier jaar daarvoor met een groot toernooi. Dit wordt een vierjaarlijkse traditie.
315 Huis Chevori demonstreert een drukpers te Golwerd (hoofdstad van Jilinost). Deze heidense uitvinding wordt fel veroordeeld door de kerk en blijft daardoor beperkt tot Jilinost, maar zorgt wel voor welvaart. Jilinost begint boeken met kennis te exporteren. Die kennis wordt niet altijd door iedereen op prijs gesteld.
315 De keuzekoning van Jilinost wordt herbenoemd door zijn "mede" (raad). BInnen vijf jaar is het aantal bewoners van Jilinost verdubbelt: talrijke mensen van buiten vluchten naar dit rijkje, omdat de wetten wat soepeler, maar wel rechtvaardig zijn en "je er veilig over straat kunt lopen". Het restantje aan telepaten(withuiden) welke hier nog steeds woont houdt de minst sociale elementen buiten de deur.
316 De eerste studenten studeren af aan de academie. Een aantal ervan blijft werken aan de academie, maar een steeds groter deel van de afgestudeerden vindt een baan in Magon, waar men het wel leuk vindt om een "hofmagier" te hebben.
318 Tweede toernooi van Maling. Gewonnen door Megiston van de Vele Kleuren.
320 Het verdwijnen van een aantal jonge leerlingen aan de academie leidt tot een onderzoek van de leiding. Het spoor gaat naar Magon. Er ontstaat ruzie tussen de leiding van de academie en een groep afgestudeerden, die het niet leuk vindt om door de leiding van de academie tot de orde te worden geroepen. De academie roept de hulp in van meester Oze Kaia (hogepriester van Feron) omdat hij betrouwbaar is, kundig is, eerlijk is en met zijn 86 jaar voor de duvel niet bang.
320 De keuzekoning van Jilinost wordt herbenoemd door zijn Mede.
321 Zoektocht van meester Oze Kaia naar de verdwenen leerlingen levert oorspronkelijk niets op. Oze Kaia gaat langzaam maar geduldig en methodisch te werk. Hij reist samen met een kleine groep assistenten door de Voormark en sticht tijdens zijn reis "vrijplaatsen" welke goed beschermd zijn tegen magie. De geestelijkheid in Hirado beschuldigt hem ervan in het geheim zijn eigen religie te willen verspreiden, maar Oze Kaia laat de verschillende vrijplaatsen daarop overnemen door de geestelijke orde's uit Hirado. Zo wordt de tempel van Sofia in Elzenbron (Haagland) herbouwd en aan de orde van Sofia terug gegeven.
Margaretha van Haagland wordt opgenomen in die tempel. Haar krankzinnigheid wordt vanaf dat moment stukken minder.
322 De academie wordt overvallen door een aantal moordenaars welke zich met magische middelen toegang weten te verschaffen. Drie meesters worden vermoord, Avinyara overleeft alleen omdat haar echtgenoot zich voor haar opoffert. Er wordt stevig gevochten. De magiers van de academie zijn niet getraind in het aggressief gebruik van hun krachten en leggen het daarom in de regel af tegen de overvallers, maar een groep magiers van buiten komt te hulp en weet het tij te keren. De overvallers weten te ontkomen met een schat aan uitrusting en gevangenen. Oze Kaia verdwijnt op hetzelfde moment ergens in de trollenwildernis. In de consternatie vergeet men hem tot het moment dat niemand hem meer kan vinden.
322 Derde toernooi van Maling wordt gewonnen door Halfdan de lange.
322 Petrarchus wordt hogepriester van Israfel (engel van de symfonie en samenwerking) te Grendel. Hij ontvangt mysterieuze giften en besluit hier de kathedraal van Israfel mee te herbouwen. Hij krijgt het aanbod om Leermeester Witte magie te worden, maar hij weigert. "De kerk"heeft het nog steeds niet zo op met de academie. In de jaren hierna wordt Petrarchus de meest actieve van de hogere geestelijken.
323 Naouorinam vraagt hulp aan de drie handelsfamilies welke zelf magiers in dienst hebben: de Chevori's, de Flori's en de Alstrams. Zij helpen de jacht op de moordenaars. Maar men weet alleen maar zetbazen en personeel te vangen. De werkelijke daders blijven buiten schot. Alle sporen wijzen in de richting van ex-studenten in Magon, maar zonder hard bewijs kan men de zaak niet sluitend maken. Men benoemt een nieuwe leermeester (Sammael) om de kunst van de anti-magie te doceren.
324 Fi studeert af aan de magiersacademie en introduceert het begrip "eindexamenstunt"
325 Meester Cyanor (Blauwmasker), laatste vertegenwoordiger van wat ooit een magiersorganisatie was, verliest zijn laatste leerlingen aan de magiersacademie en de vrije magiers in Magon, welke hun eigen leerlingen op zijn gaan leiden.
325 De keuzekoning van Jilinost wordt herbenoemd door zijn Mede
326 Het toernooi van Maling wordt opnieuw gewonnen door Halfdan de lange.
326 Mordicones wordt benoemd als nieuwe leermeester Witte magie aan de academie. Voor het eerst sinds 320 telt de academie weer een vol rooster met meesters.
326 Meester Zwartmasker, leider van de meest populaire faculteit aan de Academie, neemt een sabattical om een "prive-studieobject" wat nader te bestuderen. Hij komt nooit meer terug. De academie maakt een jaar later zijn overleiden bekend. De faculteit creatie hangt zonder strakke leiding als los zand aan elkaar, ondanks het feit dat na een jaar een opvolger wordt benoemd.
327
Na een heftige herfststorm ontstaat er een landverzakking in de buurt van Gerigal. Een nabijgelegen meer valt droog. In korte tijd beginnen hier allemaal rare dingen te groeien en gebouwen te ontstaan. De magiersacademie stelt een onderzoek in maar verklaart de vallei al gauw "off-limits"
327 Hester van Haagland trouwt met Erwin van Donerstaf, oudste zoon van een verwant van de koningen van Erstaf. Erwin overleidt echter onderweg naar zijn bruid na een onfortuinlijke ontmoeting met een stel zeerovers.
328
Meester Cyanor (Blauwmasker) sterft en laat zijn toren op slot achter. Omdat hij geen leerlingen heeft sterft al zijn kennis met hem. Hij laat boodschappen achter voor 6 andere maskers, waaronder Zwartmasker, Grijsmasker en Groenmasker (een elf?)
328 Huis Lavran (een schatrijk huis van financiers) krijgt een nieuw lokaal hoofd: de exentrieke Ramon. Deze is geinteresseert in zo iets als "technologie" en sticht een werkplaats, waar hij al snel andere idioten aantrekt. Hij wordt gedumpt op de plaats waar men wel vaker dingen dumpt die raar zijn en waar men niets van wil weten: de academie. De handelshuizen zien zijn uitvindingen als een bedreiging en hoopt dat hij zichzelf binnenkort opblaast in een van zijn vele experimenten. Hij heeft slechts een erfgename: een nichtje. Dit nichtje krijgt in de periode daarna last van ongewenste attentie van vele fortuinzoekers en besluit dan maar lid te worden van de militia van Gerigal, om van het gezeur af te zijn.
328 Hester van Haagland trouwt met Jeroen van Donerstaf, jongere broer van Erwin. De echtgenoot komt na twee maanden om het leven bij een schermutseling met een naburige graaf.
328 Michaela van Haagland loopt weg van huis en wordt benoemd als kapitein van de militia van Gerigal.
328 Drauglin, zoon van Avinyara, wordt aangewezen als Schout van Gerigal, ondanks zijn jonge leeftijd.
328 Aan de grens van de verzonken vallei verschijnt na een nacht zonder maan een mysterieuze toren. De magiersacademie ontkent betrokkenheid maar laat de toren wel met rust. Er wordt een draak in de buurt van deze toren gesignaleerd. Aangezien de draak de boeren in de omgeving met rust laat en bandieten en ander gespuis op jaagt, laat ook het officiele gezag de toren met rust. Af en toe raakt er een boer weliswaar een koe of schaap kwijt, maar deze wordt altijd vergoed met muntgeld dat uit mysterieuze bron afkomstig is.
329 (april) de orde van Uriel leidt een 250 man sterke expeditie naar de "verzonken vallei"bij Gerigal, omdat men nu maar eens wil weten wat er aan de hand is. Geen van de 250 expeditieleden wordt terug gezien. Hierna verklaart ook de geestelijkheid de vallei "verboden toegang".
329 (Oktober) De werkplaats van Ramon van Lavran maakt de eerste "Lange musketten": welke drie keer zo nauwkeurig zijn als gewone musketten. De militie van Gerigal worden hier mee uitgerust.
330 (Mei) Begin van de huidige campagne.
330 (Mei) Vanuit Magon blijkt er handel plaats te vinden met de "verzonken vallei". Dit leidt tot aanvaringen met de hertog van Maling en het gezag in Gerigal, maar men ook aanspraken op dit gebied maakt. Bovendien vindt men het helemaal niet zo leuk dat er dingen met de vallei worden uitgewisseld. Vooral de adel uit Magon wordt hier rijker van.
330
(Juni) Een in het wit geklede man begint in de buurt van Haagland verhalen rond te vertellen over het einde van de wereld.
330
(Juni) Mordicones presenteerd de hypothese dat de bouwwerken in de "verzonken vallei" een dertiental heiligdommen zijn, welke gewijd zijn aan de aartsduivels. Hij kan dit niet met feiten onderbouwen.
330
(Juli) Arend van Donerstaf trouwt als derde broer op rij met Hester van Haagland. Hij wordt gedood bij een poging het voorouderlijk graf van Haagland op te blazen. Een door hem van te voren uitgecalculeerde actie, welke waarschijnlijk verstoord werd door een zwarte Vordiaan.
330
(Augustus) Petrarchus, hogerpiester van Israfel, gaat op studiereis met onbekende bestemming.
330
(September) Een volksfeest in de stad Megiddo loopt een beetje uit de hand omdat de personages een mensenoffer verhinderen.
330
(September) Dood van Koning Erwin van Erstaf. Er breekt strijd uit over zijn opvolging. Effectief breekt het koninkrijk Erstaf uiteen in zes stukken.
330 (Oktober) Troepen uit Haagland en Gerigal komen Donerstaf te hulp bij een belegering en weten zo te verhinderen dat het kasteel en de magierstoren in het kasteel in handen valt van een groep huurlingen.
330 (3 November) Overval op de magiersacademie
In de toekomst:
330: (16 November) toernooi van Maling
330:(December) De Mede van Golwerd kiest een nieuwe Keuzekoning.