Opbouw van de regels

Er bestaan twee versies van de regels: de website en de handleiding. De tekst van de handleiding is bedoeld om afgedrukt te worden. Zij bevat in het kort alle regels die een groep spelers tijdens een sessie nodig kunnen hebben, maar niet meer dan dat. De handleiding is bedoeld om als naslagwerk tijdens het spel te dienen. Voor het voorbereiden en het leren van het spel is deze website bedoeld. Daarom staan in de handleiding vrijwel geen voorbeelden en uitwerkingen.

De website is opgebouwd in vier "lagen", welke te herkennen zijn aan de achtergrondkleur:

Menu
Keuze
Regel
Voorbeeld

De menuitems staan in het linker menu en zijn altijd zichtbaar. Navigatie tussen de andere pagina's werkt met behulp van icoontjes:
, , of Verwijst naar een volgende regel
Gaat een laag terug
Verwijst naar een antwoord op een veel gestelde vraag.
Geeft een stuk uitleg, speciaal bedoeld voor mensen welke niet bekend zijn met rollenspellen.
Geeft een voorbeeld van de toepassing van een regel.
Geeft een uitleg van een optionele regel, welke niet tot de normale regels behoort.
Start een dowmload van een PDF, ZIP of WORD bestand en
start een email programma om de aangegeven persoon te bereiken.