Zijn dit alle regels?

Ja en nee.

Er zijn URG-spelregels die niet zijn opgenomen onder de normale regels, maar misschien de moeite waard om toch te gebruikten. Dit zijn de zogenaamde optionele regels. Een spelleider en een groep spelers kunnen er voor kiezen deze regels al dan niet te gebruiken. Een spelleider moet van te voren aangeven welke optionele regel hij of zij gaat gebruiken, zodat zijn of haar spelers weten wat ze kunnen verwachten. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een optionele regel niet tot de basisregels behoort.

Smaak.
Een eerste reden is smaak: Wat evenwichtig, realistisch of leuk is en wat niet is een kwestie van smaak en gevoel. Niet altijd geeft een bepaalde spelregel het realisme wat een spelleider ervan verwacht. Optionele regels geven dan de mogelijkheid om nčt wat meer kleur te geven aan een verhaal. Een voorbeeld van zo'n regel is de regel waarbij de deelnemers aan een gevecht een extra bonus of malus krijgen als ze omringd zijn door vijanden.

Couleur locale.
Soms past een regel gewoon ook niet in ieder verhaal. Een voorbeeld hiervan zijn de regels rond geestesgevecht, tijdreizen en het astrale vlak. Deze regels kunnen de verhouding tussen magiers nogal beinvloeden. Ze passen niet in ieder verhaal. Eigenlijk zouden alle magieregels optionele regels moeten zijn, maar sommige regels zijn wat exotischer dan anderen.

Testregels.
Een laatste reden kan zijn dat de regel het spel er stukken ingewikkelder op maakt, op het moment dat de auteur van de regels er niet van overtuigd is dat de regel echt iets toevoegt aan het spel. Dan krijgt de regel de status van optionele regel. Veel regels in de huidige basisversie van URG zijn ooit hun leven begonnen als optionele regel.

Optionele regels worden op deze webpagina met het symbool aangegeven. Bij iedere regel staat de auteur weergegeven en de reden waaromn het een optionele regel is. Zo weet de lezer bij wie hij kan verwachten dat de regel wordt gebruikt en wat hij kan verwachten bij gebruik van de regel.

Opmerking: Het is zeker niet zo dat alle regels door andere spelleiders of spelers verzonnen tot de optionele regels gerekend worden. Sterker: de meeste optionele regels zijn verzonnen door de auteur van deze webpagina.