Uitrusting

Hoe ga ik om met deze lijsten?

Diensten
Eten, drinken en onderdak
Gereedschap
Giffen en medicijnen
Harnassen en schilden
Kleding en schoeisel
Persoonlijke uitrusting
Vervoer
Wapens