Gwenneth Semiramis

BE CH GE IN KR LE WI ZI
17 16(20) 10 15 11 16 12(6) 7


CN CO LT ME RO ST
10 14 10 14 8 6

ER EP AP
47 1147 8

aantal sessies:27. (EP: 1275 (wordt 1147,5))

Wezensbeonden opties:
1
: Beperkt magier: minminminminminminminminmin
- Runen Diervorm Lynx/katmens
2 Betoverd 5 plusplusplusplusplusplusplusplusplusplus:
- Toveren
- Diervorm
- Kennis: Feles (katten)
+10 rang
3 Dierenmeester I (Feles) plusplus
4 Geluk 1 plus
5: Karakter: minminminminminminmin
- Code Trouw: Boeren minmin
- Code Goedaardig minminminmin
- Code Integer
- Code Thalassofobie

6: *Pantserhuid 1 plusplus:
7 *Snel 1 plus
8 Verborgen talent CH +1 plus
(rond waar het rond moet zijn)
9 Wilde magier: Volle maan minminmin
10 Zonder focus 2 minmin
11: *Nachtzicht
plus
12: * Lichaamswapen 0 Klauw
*: alleen in halflynx en lynxvorm


7:
Talent 4 +10 op BE plusplusplusplus
8: Verborgen talent -3 -6 op WI als handicap minminmin
(Neurotisch en kan moeilijk stil zitten)
9 :
Talent 1 +2 op CH plus
10: Talent 1 +6 op KR plusplus


Vaardigheid EP Rang Talent Totaal
Actie 210 20 LE 37
Ambacht kleermaken 10 4 BE 21
Belasting 36 8 - 8
Conversatie 91 13 CH 29
Genezen 10 4 BE 21
Heimelijk 28 7 LE 23
Kennis: economie 6 3 IN 18
Kennis: vechten 28 7 IN 22
Kennis: ongew. vechten 55 10 IN 25
Kunst Dansen 10 4 LE 19
Leider 28 7 CH 23
Overleven 28 7 GE 17
Opmaken 10 4 BE 21
Persoonlijkheid 36 8 - -
Religie 5 15 IN 20
Sport 45 9 LE 25
Wildernis 21 6 IN 21
Vechten 435 29 BE 46
Talent: Co 10 4 - 4
Talent: BE 10 4 - 4
Talent: IN 10 4 - 4
Talent: LE 10 4 - 4
Talent: CH 10 4 - 4

Uitrusting

Normale set kleren met hoofddoek en normale schoenen
Strijdbijl (5 kg)
Korte steekdolk (0,5 kg)
Licht leren vest (4,0 kg) met front plaatversterling als lijf.
Licht leren open helm (0.5 kg)
Houten zwaard (geav def lichte knuppel)
Sandalen (thuis)
Naaigerei (thuis)
Rugzak
Leren zak
Slaapzak
Waterzak
Lichte leren zak
4 standaard rantsoenen en water rantsoenen
Slinger +7 metalen kogels +3 zware kogels (3/2 kg)
Lynxvacht + botten (4 kg) als Dubbel licht gereedschap (thuis)

Runen/ Mentale rune etc. 2x mentale rune vormverandering Lynx
4x mentale rune vormverandering Katmens.

0 $ over

EP:5 over
Wapen A V Dr G Ap
Strijdbijl +0 -12 -1 5 5
Steekdolk -2 -13 +2 1 2
Shinai +1 -9 +1 3 3


Gwenneth is opgegroeid als "Pleegdochter" van Dokus de Zonderling. Een ietwat merkwaardig, goedaardig getikt en verder vrij onschuldige persoon die ergens in een verlaten landhuis in een vallei aan de rand van de beschaving woonde. Zijn afkomst was onbekend, hij kwam niet uit de buurt. De mensen waren een beetje bang van hem, maar beschouwden hem als een nuttige overlast om alles wat ongepast, vreemd en afwijkend was bij te dumpen. Want Dokus was erg goed in het omgaan met vreemde, ongepaste en afwijkende wezens.

Gwenneth is een verzameling van vreemde eigenschappen, opvattingen en talenten, bij elkaar gebracht in een persoon waarin die dingen eigenlijk niet bij elkaar passen.
Gwenneth Semiramis kan zich eigenlijk niets herrinneren voor het 10e levensjaar. Ze heeft later uit verhalen van anderen kunnen afleiden dat ze in een grote zak voor de drempel van het huis van Dokus werd afgeleverd. Met een briefje met instrucies. Wat daar precies opstond wist ze niet, maar Dokus heeft haar ooit uitgelegd dat ze leed aan een vreemde ziekte, gekregen door de beet van een Weerlynx. Door die ziekte verandert ze iedere volle maan in een monster (Canadese Lynx). Waarschijnlijk is ze de eerste keer dat dat gebeurde haar geheugen kwijtgeraakt. Haar ouders wilde iet zo ver gaan om haar te doden, en dumpen bij Dokus was dan het meest humane alternatief.

Nog steeds is Gwenneth zichzelf niet als het volle maan is, en kan ze zich maar half en half herinneren wat ze dan doet. Meestal is dat het roven van kipperennen, vermoorden van waakhonden en vernielen van dingen van mensen die slecht zijn.

Dokus zelf vertelde maar zelden over zijn afkomst, die iets met een geheimzinnige organiatie te maken zou hebben. Maar hij vertelde veel over zijn opvattingen: dat alle menselijken broeders zijn, dat iedereen het gewicht moet dragen dat hij aankan, dat iedereen gelijk geboren is en dat arme mensen solidair met elkaar moeten samenwerken, om de macht van de adel aan banden te brengen. Met zulke opvattingen wordt je niet populair (bij de adel).

Gwenneth was bepaald niet de enige merkwaardige "leerling" van Dokus. Er waren een paar aardmannetjes, een pixie, een verdwaalde Imp, een pratend schilderij, een levende vogelverschrikker een intelligente koe en volgens Dokus ook ergens een intelligente kolonie mieren. Maar vooral was er "broertje". Broertje was eigenlijk meer "grote broer". een al wat oudere, ervarener weerwolf. Hoewel hij eigenlijk een hekel aan katten had, ontfermde hij zich over de jonge Weerlynx en leerde hij het wicht de vaardigheden om zich ook buiten volle maan wat meer gecontrolleerd in een weerwezen of een lynx te kunnen veranderen.

Gwenneth heeft altijd ontzettend tegen "broertje" opgekeken en probeerde hem in veel dingen na te doen. Het feit dat hij voor dat hij weerwolf werd, soldaat was geweest zorgde er voor dat ze zich voor het beroep van krijger ging interesseren en begon te dromen van verre landen en grote daden. Broertje vond dat natuurlijk schitterend. Gwenneth had talent en enthousiasme. En broertje begon zich er van bewust te worden dat "Zusje"een grote meid begon te worden, wat andere mogelijkheden bood.

Gwenneth heeft nooit geweten waarom het verkeerd ging. Misschien werden de onwonenden een beetje nerveus van het idee van een zonderling met meerdere goede krijgers in zijn dienst. Misschien liet Dokus zich een keer iets te ongenuanceerd uit over de plaatselijke adel. Misschien vonden de mensen dat het zo wel een keer genoeg was. Maar op een ochtend viel de plaatselijke schout met al zijn mannen het landhuis aan. Dokus en Broertje besloten om te vechten. Maar Gwenneth was in hun ogen nog te jong en kreeg het bevel om te maken dat ze weg kwam. Ze heeft nog steeds spijt van haar gehoorzaamheid, want toen ze een dag later terug kwam waren Dokus en broertje dood.

Sindsdien zwerft Gwenneth rond, zonder vaste woonplaats en zonder doel in het leven. In het begin stelend van de boerderijen waar ze langs kwam, later verhuurde ze zichzelf als verkenner, hulp op de boerderij en paar handige handen. Hoewel ze in andere "takken van sport" waarschijnlijk veel meer zou kunnen verdienen ziet ze dat absoluut niet zitten.

Tijdens alle zwerftochten is Gwenneth ook wat wijzer geworden. Dingen die ze onder meer geleerd heeft zijn:
- Als het volle maan wordt, draag dan bij voorkeur los zittende kleding. Dat scheurt wat minder snel
- Meid in dat geval ook boerderlijen en dingen die gemakkelijk stuk kunnen gaan.
- Mensen doen veel aardiger als je niet bedreigend over komt. Draag je wapens daarom bijvoorkeur niet zichtbaar.
- Adel = slecht. (uitzonderingen daargelaten)
- Magiers = Adel.(Uitzonderingen daargelaten)
- Houd je mond in gezelschap met adel. Zij willen helemaal niet dat iedereen een vrije mening heeft. En nog minder een mening zoals die van Dokus.
- Mannen denken vaak maar aan een ding. Als je daar misbruik van wilt maken, kan dat heel erg verkeerd aflopen.
- Het loont om mensen niet recht voor zijn raap aan te spreken en omzichtig te benaderen. Want mensen zijn bang voor dingen die anders zijn. Zeker als je katteogen hebt en raar gespikkeld haar
- Bij veel enge dingen helpt krabben niet. Een strijdbijl wel.
- Sommige dingen kunnen ook niet met een strijdbijl worden opgelost.
- Hoewel de benen nemen zelden een probleem oplost, zorgt het er wel vaak voor dat het probleem niet erger wordt.