Nokoemba

BE CH GE IN KR LE WI ZI
20 6 12 11 15 14 6 14(18)


CN CO LT ME RO ST
17 10 10 13 10 6

ER EP AP
30 465 6/5

Wapen A V Dr G Ap
Strijdbijl +0 -12 -1 5 5
aantal sessies: 0.

1: Talent +0 op IN (verhoogt ZI met 2 punten van 9 tot 11)
2: Talent +0 op KR (verhoogt KR met 2 punten van 13 tot 15)
3: Talent +1 op ZI plus (verhoogt ZI met 4 punten van 10 tot 14)
4: Talent +2 op LE plusplus (verhoogt LE met 4 punten van 10 tot 15)
5: Talent +2 op BE plusplusplus (verhoogt BE met 4 punten van 15 tot 19)

6: Verborgen Talent +1 ZI plus (zesde zintuig)
7: Alert plus
8: Verborgen talent ST -2 minmin. (discriminatie huidskleur)
9:
Karakter 5: minminminminmin. goedgoedgoed
Verbod aanvallen weerloze tegenstanders obsessie.

10: Verborgen talent CH -1 min (discriminatie huidskleur)

Vaardigheid EP Rang Talent Totaal
Actie 66 11 LE 25
Belasting 36 8 - 8
Genezen 10 4 BE 21
Heimelijk 21 6 LE 21
Kennis: vechten 21 7 IN 20
Overleven 21 6 GE 15
Persoonlijkheid 21 6 - -
Sport 66 11 LE 26
Wildernis 15 5 IN 16
Vechten 136 15 BE 35
Talent: BE 10 4 - 4
Talent: GE 10 4 - 4
Talent: Co 28 7 - 4

Uitrusting

Strijdbijl (5 kg)
Versterkt (plaat) leren vest (3 kg)
Licht leren open helm (0.5 kg)
Riem (0,3 kg)
Holster (1 kg)
Totaal zonder rugzak 9,8 kg
Malus ((8-(9,8x2)/15) = -1 LE

Rugzak, zwaar (2 kg)
3 houdbare maaltijden 1,5 kg*
3 houdbaar drinken 3 kg *
10 meter verzwaard touw 1 kg*
* gedragen in rugzak, telt 1/4

Totaal met rugzak 13,2
Malus ((8-(13,2x2))/15 = -2 LE

$ 3,3 over
EP: 5 over


Nokoemba werd op 5-jarige leeftijd half dood gevonden door een missionaris aan de oevers van een rivier in Zuid- Afrika. Het is hem onduidelijk hoe hij daar terecht is gekomen. De missionaris ging op zoek naar zijn ouders, maar kwam er achter dat deze waren verdronken bij een plotselinge overstroming. De Missionaris besloot om de kleine jongen dan maar zelf op te voeden en hem mee te nemen naar zijn vaderland toen zijn tijd er op zat.

Hoewel Nokoemba na verloop van tijd van de missionaris is gaan houden als was het echt een pleegvader wou hij toch wat meer maken van zijn leven. Zijl ouders behoorde tot een krijgshaftige stam en ook Nokoemba is zo opgevoed. Hoewel hij welwat invloed heeft ondergaan van zijn pleegvader is en blijft hij ij zijn hart een krijger. Een eerbare krijger, die er niet altijd zo maar op los zal slaan, maar niettemin een krijger. Hij idealiseert de krijgersgebruiken van zijn eigen volk en vindt vuurwapens maar niets. Hoewel in deze tijd in West-Europa er vrijwel niemand nog met een bijl als wapen rondloopt doet hij dat wel. Mensen zijn toch al bang voor hem, die bijl maakt dat niet minder of erger.

Nokoemba verhuurt zich als sterke man aan archeologen en avonturiers en reist zo naar verre landen. De groep waarin de speler mee gaat spelen bevat naast Nokoemba een paar rijke personages.
De spelleider bepaalt dat Nokoemba door een van deze andere personages is ingehuurd.
Tips:

- Dit personage heeft wel heel erg weinig sociale vaardigheden. Het is een erg "alles of niets"personage.
- Met wat betere uitrusting en wat extra EP kan dit een beer van een krijger worden. bijvoorbeeld:
- 1 punt LE of rang actie erbij scheelt 1 AP indien het personage geen rugzak draagt.