BE CH GE IN KR LE WI ZI
15 4 20 8 28 15 12 14

CN CO LT ME RO ST ER
8 18 10 4 6 5 35

Betoverd 3 (Spreuken, Manipulatie, Wilsbuiging)
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 2 (beet) plus
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 4 plusplusplusplusplusplus
Omvang -1 (groot) min
Zonder focus 9 minmin
Omschrijving van opties.

Hezrou

Hezrou zijn demonen van middelbare macht. Ze zijn 3 meter 50 lang en zeer gespierd. Ze vormen de stoottroepen van de hel. Onbevreesd, niet al te stom, sterk genoeg om een veelheid van wapens te gebruiken en stevig genoeg om veel schade te kunnen hebben. Hun huid is van een zeer dik soort leer, goed bestand tegen treffers.
Hezrou geven de voorkeur aan het gebruik van overzware, heftige meleewapens, zoals een hellebaard in iedere hand, of een heeeel grote knuppel. Maar desnoods gebruiken ze hun vuisten en messcherpe tanden om een tegenstander plat te slaan en aan stukken te scheuren. Het zijn geen lieve jongens en erg gefocust op geweld.

Hogere Hezrou ontwikkelen zich meestal naar het beter vechten en harder slaan. Op een bepaalde manier is de Hezrou de meest op geweld gefocuste van alle demonen. Op een hogere rang wordt subtiliteit en andere vormen van het kwaad belangrijker, op een lagere rang is een demon teveel met zijn directe omgeving bezig. Een Hezrou wil Plet, Scheur, Smotch.

Ze kunnen worden aangetrokken door hen een zelf gemaakt meleewapen aan te bieden met een verkoopwaarde van $50, of een wapen waarmee men niet langer dan een dag geleden een ander menselijk wezen heeft gedood. Met eigen handen. Hezrou nemen er ook genoegen mee als de oproeper het beroep van krijger heeft. Gezien de moeilijkheid vna het spelen van een magier is dat een minder vaak voor komende constructie dan men denkt.