cambion
BE CH GE IN KR LE WI ZI
? ? ? ? ? ? ? ?

CN CO LT ME RO ST ER
? ? ? ? ? ? ?

Betoverd ???
Helft opties demonische ouder
Ga naar omschrijving van opties.

Half-demonen

Demonen verschillen sterk in gaven en uiterlijk Er zijn voldoende demonen met de "juiste apparatuur" om kinderen te verwekken of te baren. , dus valt het te verwachten dat er nogal wat menselijke wezens rondlopen met een of meer demonische voorouders. Het ligt in de aard van het demonenvolk besloten dat de bestaansredenen van de half-demon in de regel niet het produkt is van genegenheid en liefde, maar eerder het resultaat van een brute verkrachting, uit de hand gelopen vrijpartij of gewetenloze planning. De meeste halfdemonen zijn nakomelingen van Succubi.

Halfdemonen hebben altijd de helft van de gaven van hun demonische ouder, of de gave op halve kracht. Hierdoor zijn ze minder getalenteerd dan echte demonen, maar ontwikkelen zich sneller en met een hoger potentiaal. Ze zijn niet gebonden aan de beperkingen van hun vorm, zoals die voor volbloed demonen gelden. Dus een halfbloed kan zijn carriere beginnen op de rang van een eenvoudige Dretch, maar zich uiteindelijk ontwikkelen tot een wezen welke zelfs voor een machtige Balor te vrezen valt.

Halfdemonen zijn niet vast verbonden aan het kwaad. Ze zijn nooit gebonden aan een woorden en berijken nooit de rang van duivelsprins. Ze kunnen nooit afvallig raken.
Sonmmige halfdemonen zijn zelfs goedaardig te noemen, of stellen zich neutraal op in het conflict tussen Engelen en demonen. Van Merlijn, de bekendste magier in de geschiedenis, wordt gefluisterd dat zijn vader een demon was en zijn moeder een vrome vrouw.
Hij kreeg veel van zijn gaven van zijn vader, maar zijn karakter had meer van zijn moeder.

Jonge halfdemonen worden door iedere demon veracht, tenzij ze een machtige pappa of mamma hebben. Op het moment dat de halfdemon zich heeft weten te bewijzen wordt hij geaccepteerd als "speler".
Halfdemonen hebben een "ziel", zoals alle wezens van menselijke komaf. De machtigsten onder hen behoren tot de adel van de hel en kunnen bijzonder nuttige dienaren van de prinsen zijn.
Maar ook een aantal van de sterkste demonenjagers zijn halfdemonen.

De meest bekende varianten van de halfdemon zijn de Cambion (altijd mannelijk) en de Alu-demon (altijd vrouwelijk).