BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 5 10 5 15 10 20 10

CN CO LT ME RO ST ER
0 0 10 10 10 0 10 -6

Construct 1
Beroep: als soldenier, zonder karakter en
geslachtsbeperkingen:
2
Immuniteit: stomp
Pantserhuid II
Stemloos 2
Karakter 4 Trouw aan eigenaar naamrune
Zonder focus: 20

Golem, normaal

Normale golems zijn naar verhouding met andere typen relatief gemakkelijk te maken en wat goedkoper, maar ook wat minder effectief. Wil men een krijger, dan bouwt men liever een metalen golem. Wil men een jager en heeft men veel geld, dan bouwt men een edelstenen golem. Wil men iets speciaals voor of tegen een persoon, dan bouwt men een Homunculous, Simulacrum of Kloon. En is men niet bang voor slechte PR en heeft men haast, dan maakt men een ondode golem. Maar de meest universeel bruikbare golem is een normale golem.
Normale golems zijn nuttig en in de regel trouw aan hun maker. Normale golems kunnen van een groot aantal materialen worden gemaakt. De gegevens hierboven slaan op de zgn. "houten" golem, de meest eenvoudige welke magie kan maken. Voor het overige zijn de volgende dingen verplicht:
- De maken moet een test van de vaardigheid Golem maken met een minimale moeilijkheid van 20. Andere materialen zijn moeilijker. Moeilijkere golems hebben vaak sterkere achtergrondsopties.
- De maker moet grondstoffen bij elkaar brengen met een waarde van minstens een hoeveelheid $ gelijk aan de moeilijkheid van de golem. Dus minstens 20$ voor een houten golem.
- De maker moet zelf een beeld in de vorm van een mens van 2 meter 50 of hoger maken. Dit is niet moeilijk maar kost wel tijd: evenveel uur als de ER van het wezen.
- De maker moet een Naamrune (zie onder de vaardigheid Toveren : Rune) maken op het voorhoofd van de golem. De golem gehoorzaamt de maker van de naamrune. De rune kan worden gewist en vervangen door een ander, of gewoon voorgoed worden gewist. In dat laatste geval valt de golem blind zijn maker aan tot hij of zijn maker dood is.
- Eventuele schade aan normale golem geneest niet maar kan alleen door een vakman worden gerepareerd, welke hiervoor een test moet halen gelijk aan de moeilijkheid van de test welke nodig was om de golem te maken. Het is dus heel wel mogelijk dat een magier een golem maakt welke hijzelf niet kan repareren.

Andere normale golems kunnen worden samengesteld met behulp van de volgende lijst met correcties:

Cor. TM ER Naam Extra's
+4 1 +3 Gips KR -3, BE +2, GE -3, LE +2, ZI +2, Pantserhuid I i.p.v II
+8 1 +6 Klei KR +14, BE +2, GE +12, LE +2, Pantserhuid III i.p.v. VI, Nemesis II Vuur
+12 1 +9 Graniet KR +5, BE +5, GE +5, LE +3, ZI +5
+16 1 +12 Glas KR +10, BE +5, GE +10, LE +3, ZI +5, Pantserhuid IX i.p.v. VI
+20 1 +15 Was KR +8, BE +6, GE +12, LE +4, ZI +4, Pantserhuid X i.p.v.VI
+24 1 +18 Kristal BE +8, LE +6, ZI +6, IN +12, CH +10 extra Beroep: Bard, geen instinct. Prijs x10
+28 1 +21 Eboniet KR +4, BE +8, GE +10, LE +10, IN +12, CH +5 Beroep: ridder i.p.v. soldenier, geen instinct. Prijs x20
+2 2x4 +1 Extra groot + optie Omvang +1/per keer, prijs x2 per keer
+1 3x5 - Extra sterk +1 KR
+2 3x5 +1 Extra snel +1 LE
+1 4x6 +1 Extra ervaren +1 ER
TM= Type modificatie. Maar een modificatie vanieder type is mogelijk, een aantal keren maximaal dat achter de modificatie wordt vermeldt.