BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 8 14 10 10 10 10 8

CN CO LT ME RO ST ER
20 10 10 12 8 12 25

Metabolisme II
Taai I
Infrarood zicht
Sociale handicap I

Dwerg

Dit is het gros van het dwergendom. Heuveldwergen bewonen niet alleen machtige vestigingen onder de grond maar ook de valleien er om heen. Ze kunnen het prima vinden met Gnomen, Halflings, zijn wantrouwend naar Mensen en Elven en vallen orks en vergelijkbare wezens aan zodra de kans zich voordoet.

Dwergen zijn een taai, trots ras, gewend om lang en hard te werken. Het zijn uitstekende smeden, trouwe bondgenoten en taaie vijanden. Ze leven meestal in een Clan cvan 20 tot 200 dwergen bij elkaar, of in grote, ondergrondse steden onder leiding van een koning welke minstens ER 50 of hoger bezit.

Door hun ondergrondse natuur bestaat er niet zoiets als dwergencavallerie of dwergen boogschutters. Ze vechten als infanterie. En als geisciplineerde, goed uitgeruste infanterie.
Avonturierende dwergen zijn meestal jongere zonen uit grote families, er op uit om eigen roem en eer te verwerven. De sociale handicap bestaat daaruit, dat Dwergen een slecht ontwikkeld gevoel voor etiquette hebben. Ze laten zich wel eens grof of beledigend uit, wat niet door iedereen even op prijs wordt gesteld.