BE CH GE IN KR LE WI ZI
20 16 30 14 16 20 20 20

CN CO LT ME RO ST ER
24 36 10 16 15 17 70

Infrarood zicht
Karakter 4 Obsessie Goedaardig
Magisch talent
Immuniteit Vuur
Immuniteit koude
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 2
Vliegend 4
Zonder focus 16
Ga naar omschrijving van opties.

Aeone

Aeonen zijn de Engelen van de schepping en de creativiteit. In deze macht worden ze alleen door de familie der Cherubijnen overtroffen, in de hierarchie van de hemel staan ze op de derde plaats. Aeonen nemen als vorm op aarde altijd de vorm van een zeer knappe menselijke aan, van het ras en het tegenover gestelde geslacht van de persoon welke hen oproept. Een Aeone opgeroepen door een Dwerg zal er dus uitzien als een zeer knappe dwergenvrouw.
Hun niet geringe magische gaven stelt hen in staat om zichzelf verder van vorm te kunnen veranderen, maar hun basisvorm op aarde blijft de vorm waarin ze voor het eerst werden opgeroepen. Aeonen worden sterker dan welke andere soort Engelen aangetrokken door de ver-leidingen van de normale wereld. Ze worden aangetrokken (als in een rite) als ze worden opgeroepen in de werkplaats van een goedaardig vakman in een van de ambachten.

Cherubijnen staan gunstig tegen oproeping door een gebed van een kwartier van een oproeper welke minstens een ME van 16 of hoger heeft. De oproeper moet een fatsoenlijk leven leiden. (geen sex buiten het huwelijk, etc) en mag niet meer dan 200$ aan wereldlijke middelen beschikken.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
0 10 6 16 0 0 16 10

CN CO LT ME RO ST ER
14 4 10 15 10 10 20

Infrarood zicht
Karakter 4 Code Goedaardig
Geestvorm 3
Onsterfelijk 3
Stamloos 2
Zonder focus 8
Ga naar omschrijving van opties.

Altheriam

Een Altheriam is een lagere Engel zonder vaste vorm, welke in enorme aantallen voor komt in het paradijs en de hemel. Ze ontstaan vanzelf uit de Balunel die daar langer dan een bepaalde tijd verblijven en langzaam de band met hun sterfelijke preogeree verliezen. Altheriam hebben nog steeds de neiging en wens om iets te willen herstellen of beschermen, en iets goed en vakkundig te kunnen doen. Het zijn de geesten van de "goede intentie".
Uit zichzelf verlaten Alteria nooit hun woonplaats, maar ze kunnen door een kundig oproeper worden gebonden aan een voorwerp. Dit voorwerp moet gemaakt zijn door de oproeper zelf en minstens een moeilijkheidtest tegen 20 en 7 dagen werk vereisten. Daarna gebruikt de oproeper zijn magie en is de Altheriam aan het voorwerp gebonden. De aard van de binding is, dat de Alteriam de gebruiker een +3 op de niet-magische vaardigheid geeft, waarbij het voorwerp wordt gebruikt. Deze bonus gaat niet samen met die van een andere Altheriam of die van de vaardighed "Creatie: Betoveren".
Indien de gebruiker van het voorwerp een actie met het voorwerp uitvoert welke lijnrecht tegen de aard van de Altheriam ingaat, slaat deze +3 bonus om in een -3 malus.
Een Alteriam heeft een geheugen en kan waarnemen wat er om hem heen gebeurd. Indien een telepaat erin slaag met het wezen te communiceren geeft het een +3 bonus op de kennisvaardigheid welke bij de vaardigheid past waarvoor het gebruikt wordt.
Voorbeelden van "gebonden" Altheria zijn een wapen, schild, ganzeveer, boek, beitel, etc.
Als het voorwerp ooit vernietigd wordt verdwijnt de Altheriam onmiddellijk. Ongebonden Altheria veranderen vaak opnieuw in een Balunel of ontwikkelen zich door naar een Dyname.
BE CH GE IN KR LE WI ZI
20 10 36 16 20 20 20 20

CN CO LT ME RO ST ER
12 36 10 10 16 16 75

Infrarood zicht
Karakter 4 Taboe Trouw
Betoverd 2 Portaal
Immuniteit Vuur
Immuniteit koude
Onsterfelijk 3
Lichaamswapen 4 beet
Pantserhuid 4
Vliegend 3
Zonder focus 17
Ga naar omschrijving van opties.

Archon

De Archons zijn de Engelen van de Wet. Ze hebben het uiterlijk van een perfekte menselijke met de kop van een dier en vleugels in plaats van armen.
Een Archon is niet goedaardig of kwaadaardig, daar staat hij boven. Hij (of misschien is "het" beter uitgedrukt) dient de wet en zorgt voor het handhaven daarvan. Zonder aanziens des persoons. Ongenadig. Want Genade staat niet in de Wet.
De Archons zijn hierdoor de "sterke arm" van de hemel. Ze worden op die plaatsen uitgezonden waar overleg en rede niet meer helpt, of een wezen de Wet van de Hemel heeft gebroken. Ze representeren ook de Woede van God. De mening over hen is verdeeld:
- God is Liefde, wie zijn kind liefheeft tichtigt het.
- Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
- Een stelletje ongenadige dienstkloppers, te stom om zelf een oordeel te vormen.
- Eigenlijk geen echte Engelen, maar meer een soort van gevallen type, wat het zelf niet door heeft.
- De mensen hebben hier een naam voor: Gestapo.
- Archons? Waar? Rennen !!!

Het moge duidelijk zijn dat Archons niet altijd even goed met andere Engelen kunnen opschieten. Met de Grigorii gaan ze om alsof deze bij verstek ter dood zijn veroordeeld, een Nephellim kan ook beter oppassen en een magier welke zijn ziel verkocht heeft aan de duivel heeft pech gehad als er eens een Archon langs komt met teveel vrije tijd. Twijfel je als lagere Engel aan je opdracht en de wijsheid van je opdrachtgever? Berg je!
Gelukkig voor de rest van de schepping zijn de Archons niet de hoogste autoriteit in de Hemel....

Archons staan gunstig tegen oproepers welke een officiele, wettelijke taak uitvoeren, waarbij ze de hulp van een Archon nodig hebben. Ongeacht wat die taak verder is. Dit brengt ze wel eens in conflict met hun collega Engelen.

Archons hebben een speciale afkeer voor Magiers welke lagere Engelen oproepen en hen dingen laten doen welke volledig tegen hun aard in gaan. Mocht dit gebeuren, dan is er een grote kans dat de magier in kwestie "bezoek" krijgt om zijn acties nader toe te lichten. Mocht een Archon hierbij niet voldoende zijn, dan komen er wat meer.

BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 ? 1 ? 1 10 ? 10

CN CO LT ME RO ST ER
? ? 10 16 ? ? 10

Infrarood zicht
Karakter 4 Obsessie Goedaardig
Geestvorm 1
Onsterfelijk 3
Zonder focus 20
Ga naar omschrijving van opties.

Balunel

Balunels zijn de "stem van hun geweten" van normale menselijke wezens. Het zijn zelfstandig denkende wezens, ze hebben veel talenten gemeen met de persoon waar ze bij horen (aangegeven met een ? hierboven). Van ieder persoon bestaat maar één Balunel. Een Balunel kan de schaduwwereld niet langer dan 10 minuten verlaten, maar iemand die hem oproept kan hem kleine opdrachten laten uitvoeren. Op de normale wereld ziet de Balunel er uit als een half doorzichige, tiojdloze (LT10) kopie van de oproeper. De Balunel beschikt niet over verdere bijzondere vaardigheden of machten. Een Banunel hervormt zich na zijn dood binnen 245 uur in de buurt van zijn meester, zo lang als zijn meester zijn ziel niet aan een kwaadaardig doel verkocht heeft of de Balunel gebruikt voor een kwaadaardig of zelfzuchtig doel. Ze zijn voornamelijk nuttig als adviseur en voor kleine dingen waartoe de oproeper net zelf niet in staat is.
Balunels zijn absoluut loyaal aan hun meesters en volgen iedere opdracht op, maar of ze daarna terugkeren is dus soms twijfelachtig. Een Balunel verdwijnt (tijdelijk) op het moment dat zijn meester de schaduwwereld betreed. Een oproeper kan zijn eigen Balunel maar een keer per dag oproepen, en alleen zijn eigen Balunel.
Mocht de eigenaar van een Balunel sterven, dan verlaat de Balunel de schaduwwereld en gaat hij zwerven, op zoek naar een nieuwe, pasgeboren ziel om zich aan te hechten. Of hij gaat naar de hemel om uit te groeien tot een echte Engel.
Balunel worden ook wel "beschermengelen" genoemd, of de "stem van het geweten" Ze zijn de laagste van het Engelenras.

BE CH GE IN KR LE WI ZI
18 18 36 18 18 18 24 18

CN CO LT ME RO ST ER
36 36 10 16 16 18 80

Infrarood zicht
Karakter 4 Obsessie Goedaardig
Magisch talent
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 3
Vliegend 2
Zonder focus 18
Ga naar omschrijving van opties.

Cherubijn

Een Cherubijn toont zich meestal als een klassieke Engel. Maar een Cherubijn heeft ook de mogelijkheid zich van vorm te veranderen en de kleine vorm van een Engeltje met schaarse bekleding is zeker mogelijk. Dit is de vorm waaronder we de Cherubijn nu nog kennen, een duidelijk teken dat het geloof in Engelen niet meer is wat het geweest is. Een Cherubijn neemt even gemakkelijk de vorm van bijvoorbeeld een Pegasus, Draak, Sfinx of Eenhoorn. De Cherubijn gaat naar wens vrij gemakkelijk van de ene vorm in de andere vorm over, dus hij (of zij) kan zich vrij gemakkelijk in de vorm van -bijvoorbeeld- een straathond of vogel veranderen.
Cherubijnen zijn beschermengelen. Ze waken over iets of iemand omhet te beschermen tegen het kwaad. De Engel welke met een vlammend zwaard bij de ingang van het paradijs staat, is een Cherubijn. In de volgorde van de hemel zijn zij het tweede "koor", onmiddelijk na de Serafijnen. Ze zijn duidelijk "aardser" en praktischer dan de spirituele Serafijnen en hebben wat meer begrip voor de wensen en noden van de mensheid. Hun aanpak van problemen is flexibel en pragmatisch. Overtuigen, indien mogelijk. Verslaan, indien nodig. Vernietigen, als het niet anders kan. Evacueren indien er niets anders overblijft. Dat brengt ze wel eens in problemen met hun superieuren, maar geeft ze het meest begrip van de "vrije wil"van de menselijke rassen van alle Engelen.
Met zal een Cherubijn zelden herkennen als een Engel op het moment dat men hem of haar tegen komt. Ze zullen in een positie verkeren om goed te observeren, niet om goed geobserveerd te worden.

Cherubijnen staan gunstig tegen oproeping door een gebed van een kwartier van een oproeper welke minstens de karaktereigenschap Code: Goedaardig en een ME van 16 of hoger heeft. De oproeper mag niet meer dan 100$ aan wereldlijke middelen beschikken.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
18 14 18 12 14 18 12 18

CN CO LT ME RO ST ER
14 18 9 15 14 12 40

Infrarood zicht
Karakter 4 Code Goedaardig + Neiging Eervol
Magisch talent
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 2
Vliegend 3
Zonder focus 10
Ga naar omschrijving van opties.

Deva

De Deva is een van de meest voorkomende Engelen. Ze hebben het uiterlijk van een normale, jonge menselijke en veelkleurige vleugels. Ze zijn veelzijdig en worden ingezet voor een grote hoeveelheid taken. Een Deva groeit uit een Dyname als deze wat meer verantwoordelijkheidsgevoel leert, en wat minder zijn onschuld behoud. Het omgekeerde kan ook voorkomen: een Deva welke teveel terug verlangd naar het overzichtelijke bestaan van zijn jeugd kan weer teruggaan naar de vorm van een Dyname.

Als de Dyname de vroege jeugd weerspiegelt, dan is de Deva de puber, de tiener en de jongere. Dit geeft de Deva de meeste verscheidenheid van alle Engelenrassen. Ze gedragen zich ook wel eens wat wild, voortdurend op zoek naar grenzen en mogelijkheden. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat van alle soorten Engelen de Deva het gemakkelijkst kunnen vallen. Toch komt dit niet al te vaak voor.

Als tegenstanders zijn Deva's erg onvoorspelbaar. Ze willen wel eens een onorthodoxe strategie proberen, of een wild plan. Ze hebben soms wat moeite om door te krijgen dat het doel niet altijd de middelen heiligt en ook de neiging om eer en goedaardigheid te verwarren leidt wel eens tot problemen.

Deva worden aangetrokken door het gezang (Moeilijkheid 10 test van Kunst: zingen) van een Eervol persoon.

BE CH GE IN KR LE WI ZI
18 16 10 12 6 18 18 18

CN CO LT ME RO ST ER
12 12 5 15 12 12 30

Infrarood zicht
Karakter 4 Code Goedaardig
Magisch talent
Onsterfelijk 3
Vliegend 2
Zonder focus 8
Ga naar omschrijving van opties.

Dyname

De Dynamis zijn de Engelen van de herinnering en de geest. Ze behoren tot de lagere Engelensoorten. Een Dyname ziet er uit als een menselijke 10-jarige (LT 5) van het ras welke hem oproept, met een effen grijs habijt, vleugels en een houten staf, boek of muziekinstrument. Ze bieden de persoon die hen oproept kennis en het advies en worden zelden ingezet om iets met geweld of fysiek ingrijpen te veranderen. Ze zijn de stereotiepe "Engel met een harpje" waar de slechterikken een grote hekel aan hebben, omdat het iets vertegenwoordigd waar zij afstand van hebben gedaan.
De Dynamis zijn de meest veranderlijke, vrolijke en chaotische van de Engelen. Ze begrijpen niet altijd alles, en zijn op die manier in staat om kwaad te doen of te laten gebeuren zonder dat ze dat eigenlijk wensen. Dat maakt ze erg verdrietig. Maar Dynamis beschikken ook over een bepaald soort onschuld, waardoor ze in alle naiviteit het weer van zich af kunnen schudden om vrolijk verder te gaan met het dienen van de goede zaak. Dynamis vallen nooit tot het kwaad.
Ze werken bij voorkeur in groepen.

Ze worden aangetrokken door het gebed van een trouw en goedaardig personage.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
17 15 27 13 17 17 20 17

CN CO LT ME RO ST ER
18 36 10 16 15 17 50

Infrarood zicht
Karakter 4 Obsessie Goedaardig
Magisch talent
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 2
Vliegend 3
Zonder focus 12
Ga naar omschrijving van opties.

Elohim

De Elohim behoren samen met de Deva tot de Engelen van middelbare rang, direct boven de Dynamis, maar onder de hogere koren van de Cherubijnen, Serafijnen, Ophanim en Aeonen. "Lager"is een betrekkelijke term, want zelfs een relatief onervaren Elohim kan een formidabele tegenstander zijn. Elohim worden ook wel de schijnende machten of Tronen genoemd. Een Elohim verschijnt bij voorkeur in de vorm van een dier, maar kan ook een menselijke vorm aannemen.

De natuurlijke vorm van een Elohim is die van een blinde, geslachtsloze Engel met vleugels.

De Elohim kiezen vaak een bepaalde praktische bezigheid waarin ze zich specialiseren, zoals een ambacht, tak van kennis of het vak van krijger. Deze laatsten vormen de bulk van de legers van Elysium.

Elohim onstaan uit Deva, welke de verleidingen van het aardse weten af te leggen. Er is zelfs wel eens gespeculeerd dat het geslachtsloze van een Elohim een overreactie vormt op de wildere eigenschappen van een Deva.

Elohim vervallen zelden tot het kwaad.

Ze worden aangetrokken door het gezang (moeilijkheid 15 test van de betrokken vaardigheid) van een Altruistisch en goedaardig personage.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
16 16 16 12 10 16 12 16

CN CO LT ME RO ST ER
16 16 10 14 14 14 45

Betoverd V: Vorm v, Waanbeeld, Telepath, +10 rangen

Karakter 4 Obsessie Goedaardig
Onsterfelijk 3
Vliegend 2
Zonder focus 6
Ga naar omschrijving van opties.

Grigorii en Nephellim

De Grigorii wijken nogal af van de overige Engelen. Oorspronkelijk warn zij de "wachters" over de mensheid en het Engelenvolk dat daardoor het meest omgang met de menselijke rassen had. Maar ze gingen iets te veel op in hun rol toen sommigen van hen de menselijke mannen en vrouwen aantrekkelijk begonnen te vinden en met hen de liefde bedreven. Dit met het idee dat als God het niet zo bedoeld had, hij hen niet met de benodigde apparatuur had uitgerust. Natuurlijk kwamen er uit deze verbinding nakomelingen voort: de Nephellim. In de hemel werden de Nephellim gezien als een monsterlijk product van een verboden liefde. De Grigorii werden berecht en uitgestoten (door sommige Engelen wat minder graag dan door anderen) en verbannen. Op aarde werden ze vervolgd door zowel de Engelen als de Demonen, waardoor hun aantal afnam.

Op dit moment zijn de Grigorii een verborgen volk, dat nog steeds waakt over de menselijke rassen. Ze gaan op in de menigte, met hun gaven kunnen ze zich gemakkelijk voordoen als een ander. De marskramer of artiest die rond trekt en overal goed advies geeft, maar opeens verdwijnt om een eeuw lang niet gezien te worden kan een Grigorii zijn. Het zijn er in ieder geval niet veel en degenen die weten te overleven zijn voorzichtig geworden. Ze wantrouwen de hemel, haten de hel en vidnen eigenlijk dat beiden de mensheid gewoon zijn eigen weg moet laten vinden.

Nephellim zijn nakomelingen van Grigorii en menselijke wezens. Ze blinken uit in magische talenten en sociale vaardigheden. Nephellim zijn geen bovennatuurlijke wezens, maar ze hebben zonder uitzondering meer talent dan de wezens waaronder ze opgroeien.
Nephellim welke zich bewust zijn van hun achtergrond houden deze bij voorkeur voor zich. De meeste Engelen willen niets van hun weten, en ook demonen vinden het geweldig om hen gevangen te nemen voor allerlei minder aangename experimenten en rite's. Maar veel van de Nephellim zijn zich helemaal niet bewust van hun bijzondere achtergrond. Voor de spelregels zijn het niet meer dan goedbedoelende, talentvolle en menselijke personages.

De Grigorii staan gunstig tegen het oproepen van hun eigen nakomelingen, hoe ver verwijderd deze nakomelingen ook van hen af staan.

De Grigorii en Nephellim zijn gebaseerd op de officiele "bijbel", hier wordt gesproken over de zonen van god die bij de dochters van de mensen kinderen verwekten. Deze kinderen werden "Reuzen" genoemd en waren een van de redenen waarom God de zondvloed over de aarde bracht.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
20 16 30 14 16 20 20 20

CN CO LT ME RO ST ER
24 12 10 16 14 14 60

Infrarood zicht
Karakter 4 Obsessie Goedaardig
Magisch talent
Immuniteit Vuur
Immuniteit koude
Onsterfelijk 3
Vliegend 1
Zonder focus 14
Ga naar omschrijving van opties.

Ophanim

De stralende Ophanim zijn de Engelen van de gedachte en het ideaal. Ze zien er uit als menselijken van het ras van hun oproeper, maar ze stralen een helder licht uit. Dit Aureool ziet er uit als een witte, vlammende krans. Ophanim zijn spirituele Engelen, vrij strikt in de leer en vrij ver verwijderd van de aardse gedachten. Ze vallen zelden tot het kwaad, maar als dit toch gebeurt is het meteen wel goed mis.
Ophanim zijn in macht het 4e van de Engelenrassen, onmiddellijk na de Aeonen. Meedere Ophanim dienen ieder van de hogere machten als raadgevers, boodschappers en onderofficieren. De "hogere ambtenaren" van de hierarchie vna de hemel zijn meestal Ophanim. Ze hebben wat minder vaak een rol naar de menselijke rassen toe. De Ophanim worden gebruikt als intermediair tussen de hogere machten en stervelingen, om te waarschuwen, tekens achter te laten daar te verschijnen waar een Serafijn of Cherubijn een beetje teveel van het goede is.

Ophanim worden aangetrokken door het gebed van een integer en goedaardig persoon met een IN van 18 of hoger.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
20 20 40 20 14 20 26 20

CN CO LT ME RO ST ER
40 40 10 16 18 19 90


Infrarood zicht
Karakter 6 Code Goedaardig, Eervol
Magisch talent
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 3
Vliegend 1
Zonder focus 19
Ga naar omschrijving van opties.

Serafijn

Serafijnen zijn de hoogste dienaren van de goedaardige goden, maar in de praktijk hebben ze ongeveer dezelfde status als de Cherubijnen. De Serafijnen zijn de Engelen van de Geest van God en vrijwel absoluut trouw in de leer. Ze zijn meer spiritueel dan bijvoorbeeld de Cherubijnen, maar daardoor ook veel afstandelijker. Als ze "vallen", vallen ze echter harder dan welke andere groep Engelen dan ook!
Serafijnen zijn afstandelijk, verstandig en eerder een soort van wijze magier dan een krijger. Ze beschiken vrij vaak over magisch talent (als extra optie). Hun optreden is veel meer die van een afstandelijke adviseur welke denkt aan de lange termijn, dan een zelf handelend wezen welke vuile handen krijgt en risico's loopt. Meer de officier welke de strategie bepaald dan de soldaat welke het handwerk doet.
Sommige Serafijnen hebben moeite met hun rol en streven een actievere rol op aarde na. De twee meest bekende aartsengelen deden precies dat: Lucifer had een klein meningsverschil met zijn schepper en begon voor zichzelf, Michael is de grote bestrijder van Lucifer en beschermt de mensheid tegen allerlei vreselijke monsters
Veel wezens op het Astrale vlakhebben moeite met de rol van de "high en mighty" Serafijnen.
ALS ze ingrijpen zijn ze verschrikkelijk in hun woede: bewapend met zwaard en schild en boog van de hoogste kwaliteit en absoluut dodelijk.

Serafijnen worden aangetrokken door het gezang van een altruistisch en onschuldig personage.