BE CH GE IN KR LE WI ZI
16 4 12 8 10 14 18 14

CN CO LT ME RO ST ER
10 16 10 4 4 4 30

Betoverd 3 (Spreuken, Vervloeking, Duisternis)
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 1 (klauw)
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 1
Vliegend 2 plusplus
Zonder focus 8 min
Omschrijving van opties.

Abishai

Abishai zijn lagere demonen met vleermuisachtige vleugels, een reptielachtige bek en een paar scherpe klauwen, waarmee ze ook wapens kunnen vasthouden. Abishai worden ingezet als verkenners, leiders van groepen Vrock en geregelde troepen. Ze zijn duidelijk veel intelligenter dan Vrock en in staat tot tactisch denken en coordinatie. Zoals elke demon zijn ze van mening dat zij het belangrijkste zijn, maar het idee dat men daarvoor soms moet samenwerken is wel doorgedrongen.

Hogere Abishai hebben vaak niet alleen meer ervaring en hogere talenten, maar vaak ook een hogere achtergrondoptie Betoverd, met Illusie als extra vaardigheid. Op deze manier kunnen zij zich voordoen als mensachtige wezens, erg nuttig als men eens wat ingewikkeldere observaties uit moet voeren.

Abishai kunnen worden aangetrokken door het offeren van een menselijk oog. Ze nemen er ook genoegen mee als degene die hen op roept minstens een gebroken been en gebroken arm heeft.BE CH GE IN KR LE WI ZI
16 10 22 10 24 16 14 14

CN CO LT ME RO ST ER
10 30 10 4 15 16 65

Betoverd 4 (spreuken, emanatie, +10 rang)
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 2 (hoorn, drempel -1)
Onsterfelijk 3
Omvang -2 (groot)
Pantserhuid 5
Vliegend 2
Zonder focus 17
Ga naar omschrijving van opties.

Balor

De Balor is een bekend soort demonische natuurgeest. Ze behoren tot de adel van de demonen, ze staan voor competitie om de macht en competitie om de competitie. Ze zien er uit als grote donkerrode of zwarte gedaantes met twee vleermuisachtige vleugels en een stel hoorns op hun hoofd. Voor velen zijn zij het stereotieoe beeld van "de" mannelijke duivel. Ze vechten bij voorkeur met een tweehandig zwaard of een verzwaarde zweep, maar zijn sterk genoeg om een van beiden in iedere hand te hebben.
De meeste Balor zijn van het mannelijke ras, hoewel er uitzonderingen zijn. Ze leven van vechten en het recht van de sterkste. Dit betekent niet noodzakelijk altijd het doden van de zwakkere, maar wel het vernederen van de tegenstander. Een Balor doet het altijd goed als lid van de lijfwacht van een demonenprins of als officier over een leger lagere demonen, maar kan zelf ook een enorme macht om zich heen vergaren. Hoewel ze over aanzienlijke magische machten beschikken hebben Balor een voorkeur voor Melee. Hier zijn ze door hun overige opties ook bijzonder goed voor uitgerust. Zelfs indien ze worden uitgezonden aan het hoofd van een leger zullen ze een persoonlijke confrontatie met de tegenstander zelden uit de weg gaan, een zwakte waardoor ze soms kunnen worden verslagen. Bij sommige wat ervarener Balor ontwikkeld deze eigenschap tot een echt eergevoel, waardoor zij tegenstanders alleen in een direct, eerlijk tweegevecht willen verslaan.

Alle Balor, zelfs de lager, hebben als zwakke plek dat ze een gebrek aan empathie en geduld hebben. Hierdoor zijn ze minder geschikt als strateeg en diplomaat. Maar de meer ervarener Balor zijn zich hiervan bewust. Zij laten het "gemier en gezeur" over aan hun baas of aan hun bijslaap (meestal een Succubus van enige rang).

Balor worden een enkele keer oogeroepen door machtige tovenaars om legers aan te voeren of sterke tegenstanders uit te schakelen. Balor worden aangetrokken door het offer van kloppende harten van krijgers met een totale ER van 500, maar nemen genoegen met een kwart indien ze worden opgeroepen op de plaats van een recent gehouden veldslag (gevecht met meer dan 100 deelnemers).


BE CH GE IN KR LE WI ZI
15 16 16 14 18 14 14 14

CN CO LT ME RO ST ER
14 20 10 4 106 10 45

Betoverd 2 (Spreuken, Manipulatie)
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 3 (klauw) plus
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 3 plusplusplusplusplusplus
Omvang -1 (groot) min
Zonder focus 10 minmin
Omschrijving van opties.

Bebaarde Duivel

Dit soort duivel heeft geen echte soortnaam, ze worden meestal aangegeven met de verzamelnaam "bebaarde duivel". Hoewel minder indrukwekkend als bijvoorbeeld een Hezrou of een Glabrezu zijn ze toch gevaarlijker: ze beschikken over intelligentie en charisma en weten alle truuks en mogelijkheden van het oorlogvoeren te benutten. Hoewel voorzien van klauwen prefereren ze allerlei wapens. Echt strategisch denken ontgaat hen, maar de combinatie van talent en hersens maakt hen idaal voor de positie van elite troepen, onderofficier, intelligente lijfwacht of drill instructor. Een Bebaarde duivel is niet op zijn plaats in een subtiele intrige.

Bebaarde duivels kunnen worden aangetrokken door het offeren van een wapen waarmee niet langer van 24 uur geleden een moord heeft plaatsgevonden door een persoon met het beroep van soldaat of de karaktereigenschap gewelddadig.BE CH GE IN KR LE WI ZI
16 4 18 6 16 12 16 10

CN CO LT ME RO ST ER
8 12 10 4 2 2 20

Betoverd 3 (Spreuken, Duisternis, +5rang)
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 1 (klauw)
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 2
Zonder focus 6
Ga naar omschrijving van opties.

Dretch

Een Dretch is een lagere demon, maar net een stap boven de Larve of Manes waaruit ze evolueren. Wat hen ontbreekt aan vaardigheden maken ze meestal goed met grote aantallen. Ze zien er uit als kleine, stopverfkleurige, dikke mannetjes met een aantal scherpe klauwen en een grote mond. Ze vechten bij voorkeur met hun klauwen. Ze zijn veel sneller dan ze lijken te zijn.
De Dretch zijn te zwak om zich zelfstandig te handhaven, dus worden ze vaak als kanonnenvoer gebruikt door hun officieren. Dat maakt de Dretch een nogal apathisch, initiatiefloos wezen. Als men wordt voortgejaagd door een "baas" weet men dat men waarschijnlijk pijn gaat leiden, dus waarom haast maken? Tijd genoeg om in elkaar geslagen te worden!
De meer talentvolle Dretch evolueren door naar Abishai of andere hogere demonen. De grootste klungels worden weer gedegradeerd tot Manes, maar de meetsten blijven wat ze zijn. Dretch. Ze doen niets en dromen van beter.

Dretch kunnen worden aangetrokken door het offer van kloppende harten van ambachtslieden met een totale ER van 10. Maar ze nemen genoegen met $1 aan etenswaar indien de oproepen zwaar overgewicht heeft (verborgen handicap: LE met de bijpassende omschrijving)


BE CH GE IN KR LE WI ZI
14 10 18 10 22 14 18 12

CN CO LT ME RO ST ER
14 18 10 4 10 10 40

Betoverd 3 (Spreuken, Portaal, Vervloeking )
Extra armen 1 plusplus
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 3 (klauw) plusplus
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 5 plusplusplusplusplusplusplusplusplusplus
Omvang -1 (groot) min
Zonder focus 10 minmin
Omschrijving van opties.

Glabrezu

Een stevige, grote, goed bepantserde demon. Voorzien van twee krab-achtige scharen en een (extra) paar armen waarmee tegelijkertijd een normaal wapen kan worden gehanteerd. Glabrezu zijn in hun eentje prima in staat om veel schade aan te richten en intelligent genoeg om niet overal meteen opaf te stormen. Soms is het beter de tegenstander eerst te verzwakken voor men op hem afstormt met bijvoorbeeld een goed geplaatste vervloeking, of is het beter om niet de frontale aanval te kiezen maar achter hem te teleporteren. Glabrezu zijn zelfs geschikt als aanvoerder van groepen Hezrou en ander Demonisch hakvoer.

Glabrezu worden aangetrokken door offers van 10 vierkante meter vers gestroopte mensenhuid, of het geschreeuw van iemand die vakkundig gegeseld wordt door de oproeper, mits de oproeper zelf de karaktereigenschap Sadist bezit.cambion
BE CH GE IN KR LE WI ZI
? ? ? ? ? ? ? ?

CN CO LT ME RO ST ER
? ? ? ? ? ? ?

Betoverd ???
Helft opties demonische ouder
Ga naar omschrijving van opties.

Half-demonen

Demonen verschillen sterk in gaven en uiterlijk Er zijn voldoende demonen met de "juiste apparatuur" om kinderen te verwekken of te baren. , dus valt het te verwachten dat er nogal wat menselijke wezens rondlopen met een of meer demonische voorouders. Het ligt in de aard van het demonenvolk besloten dat de bestaansredenen van de half-demon in de regel niet het produkt is van genegenheid en liefde, maar eerder het resultaat van een brute verkrachting, uit de hand gelopen vrijpartij of gewetenloze planning. De meeste halfdemonen zijn nakomelingen van Succubi.

Halfdemonen hebben altijd de helft van de gaven van hun demonische ouder, of de gave op halve kracht. Hierdoor zijn ze minder getalenteerd dan echte demonen, maar ontwikkelen zich sneller en met een hoger potentiaal. Ze zijn niet gebonden aan de beperkingen van hun vorm, zoals die voor volbloed demonen gelden. Dus een halfbloed kan zijn carriere beginnen op de rang van een eenvoudige Dretch, maar zich uiteindelijk ontwikkelen tot een wezen welke zelfs voor een machtige Balor te vrezen valt.

Halfdemonen zijn niet vast verbonden aan het kwaad. Ze zijn nooit gebonden aan een woorden en berijken nooit de rang van duivelsprins. Ze kunnen nooit afvallig raken.
Sonmmige halfdemonen zijn zelfs goedaardig te noemen, of stellen zich neutraal op in het conflict tussen Engelen en demonen. Van Merlijn, de bekendste magier in de geschiedenis, wordt gefluisterd dat zijn vader een demon was en zijn moeder een vrome vrouw.
Hij kreeg veel van zijn gaven van zijn vader, maar zijn karakter had meer van zijn moeder.

Jonge halfdemonen worden door iedere demon veracht, tenzij ze een machtige pappa of mamma hebben. Op het moment dat de halfdemon zich heeft weten te bewijzen wordt hij geaccepteerd als "speler".
Halfdemonen hebben een "ziel", zoals alle wezens van menselijke komaf. De machtigsten onder hen behoren tot de adel van de hel en kunnen bijzonder nuttige dienaren van de prinsen zijn.
Maar ook een aantal van de sterkste demonenjagers zijn halfdemonen.

De meest bekende varianten van de halfdemon zijn de Cambion (altijd mannelijk) en de Alu-demon (altijd vrouwelijk).BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 2 8 - 6 10 8 12 2

CN CO LT ME RO ST ER
2 10 10 4 0 0 10

Betoverd 2 (Spreuken, Duisternis)
Duimloos 1 minminmin
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 1 (beet)
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 1
Zonder focus 4
Ga naar omschrijving van opties.

Helleworm

De Helleworm is de laagste van de demonen. Ze worden ook wel Manes genoemd. Ze ontstaan door nieuwe geesten van wezens, welke een zeer kwaadaardig leven hebben geleid en na hun dood naar de hel zijn gegaan, of door defradatie van een hogere vorm van demon, bijvoorbeeld als men een van de machten in de hel erg boos heeft gemaakt. Het bestaan van een Helleworm is zo onaangenaam, dat velen er alles aan willen doen om dat lot te vermijden.

Hellewormen leven in een permanente staat van conflict en pijn, met duizenden tegelijk in de lavaputten van de hel. Het is eten of gegeten worden, vechten zonder einde want uiteindelijk worden dode Hellewormen opnieuw geboren als helleworm. De enige manier om dit bestaan te verlaten is door ontwikkelen tot een hogere demon, zoals een Imp, Plaaggeest of Dretch.

Hellwormen kunnen relatief eenvoudig worden opgeroepen, maar ze zijn in direct gebruik niet zo heel erg bruikbaar. Ze worden aangetrokken door hen 5 kg vers vlees aan te bieden en op te laten eten, of een oproeper welke minstens alks neiging Sadist heeft.
BE CH GE IN KR LE WI ZI
15 4 20 8 28 15 12 14

CN CO LT ME RO ST ER
8 18 10 4 6 5 35

Betoverd 3 (Spreuken, Manipulatie, Wilsbuiging)
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 2 (beet) plus
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 4 plusplusplusplusplusplus
Omvang -1 (groot) min
Zonder focus 9 minmin
Omschrijving van opties.

Hezrou

Hezrou zijn demonen van middelbare macht. Ze zijn 3 meter 50 lang en zeer gespierd. Ze vormen de stoottroepen van de hel. Onbevreesd, niet al te stom, sterk genoeg om een veelheid van wapens te gebruiken en stevig genoeg om veel schade te kunnen hebben. Hun huid is van een zeer dik soort leer, goed bestand tegen treffers.
Hezrou geven de voorkeur aan het gebruik van overzware, heftige meleewapens, zoals een hellebaard in iedere hand, of een heeeel grote knuppel. Maar desnoods gebruiken ze hun vuisten en messcherpe tanden om een tegenstander plat te slaan en aan stukken te scheuren. Het zijn geen lieve jongens en erg gefocust op geweld.

Hogere Hezrou ontwikkelen zich meestal naar het beter vechten en harder slaan. Op een bepaalde manier is de Hezrou de meest op geweld gefocuste van alle demonen. Op een hogere rang wordt subtiliteit en andere vormen van het kwaad belangrijker, op een lagere rang is een demon teveel met zijn directe omgeving bezig. Een Hezrou wil Plet, Scheur, Smotch.

Ze kunnen worden aangetrokken door hen een zelf gemaakt meleewapen aan te bieden met een verkoopwaarde van $50, of een wapen waarmee men niet langer dan een dag geleden een ander menselijk wezen heeft gedood. Met eigen handen. Hezrou nemen er ook genoegen mee als de oproeper het beroep van krijger heeft. Gezien de moeilijkheid vna het spelen van een magier is dat een minder vaak voor komende constructie dan men denkt.BE CH GE IN KR LE WI ZI
12 8 8 12 6 12 18 10

CN CO LT ME RO ST ER
12 4 10 5 4 8 15

Betoverd 3 (Spreuken, Diervorm, Gedachten lezen +10rang)
=======++
Infrarood zicht
Karakter 4 Neiging Sadist min
Karakter 1 Neiging Egoist
Karakter 2 Neiging Haat Kinderen minmin
Vlucht 2 plusplusplus
Omvang (klein) 2
Onsterfelijk 3
Zonder focus 5
Ga naar omschrijving van opties.

Imp

Een Imp is een lagere demon waarvan er ontelbare voorkomen in de hel. Ze zijn de slimste van alle lagere demonen, snel en handig. Ideaal als boodschappers. Het zijn geen echte krijgers, ze weten zich meestal te handhaven door slim en gemeen te zijn. Door hun mogelijkheid om zich in allerlei dieren te veranderen kunnen ze ook op aarde opereren zonder al te veel op te vallen. Populaire vormen voor een Imp zijn een kat, geit of raaf. Een imp kan zich uit een Helleworm ontwikkelen en zich verder ontwikkelen in willekeurig wat voor een middelbare of lagere demon dan ook, als daar de ervaring of macht voor verkregen wordt.

De diensten van een Imp worden vaak verkregen als onderwerp van een contract tussen een sterfelijke magier en de machten van de Hel. Een Imp is een ontzettend gemakkelijke dienaar. Zo lang als hij aan het contract gebonden is, lijkt hij absoluut trouw aan zijn meester of meesteres. Maar mocht deze ooit overleiden dan is het de taak van de Imp om de ziel van de magier te vangen en naar de hel te brengen. Daar wordt de Imp beloond voor de macht van de gevallen magier. Die beloning kan bestaan uit de promotie in een sterkere vorm, in theorie kan een Imp zelfs rechtstreeks tot de vorm van een hogere demon promoveren.
Voor de dood van de meester kan de Imp niet genieten van zo'n promotie. Door deze gebondenheid aan zijn vorm kunnen Imps van ervaren magiers veel ervarener, sterker en gevaarlijker zijn dan andere lage demonen.
Voor een Imp is een succesvolle carriere van de oproeper een kans op een mooie eigen carriere. Zo lang als de baas succes heeft en meer macht vergaard stijgt ook de ervaring en het prestige van de Imp en valt er meer te halen als de baas het tijdige voor het eeuwige verwisselt. Maar uiteindelijk is het niet de bedoeling dat de baas zich uiteindelijk bedenkt. Dus als een Imp het gevoel krijgt dat er niet veel meer uit zijn baas te halen valt, zullen zijn acties en adviezen langzaam maar zeker minder in het voordeel van de magier zijn. Alsa een meester zichzelf bedenkt en zijn ziel terug wenst te krijgen, dan zal de Imp zich onmiddelijk tegen zijn meester keren.

Al met al is het hebben van een Imp als familliaar een groot voordeel, maar uiteindelijk ook een stevig risico als de magier faalt. Maar magiers die daar bang voor zijn sluiten zoiezo geen contract met een duivel of demon.

Een Imp wordt aangetrokken door de tranen van een onschuldig iemand of welluidend uitgesproken vervloekingen van een sterveling (Kunst: voordracht en Kennis: religie test met een moeilijkheid van 15)BE CH GE IN KR LE WI ZI
16 8 18 8 20 15 14 15

CN CO LT ME RO ST ER
10 24 10 4 12 12 55

Betoverd 4 (spreuken, emanatie, wilsdwang)
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 2 (klauw, drempel -1)
Omvang -1 (groot)
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 4
Vliegend 1 plusplus
Zonder focus 13 minmin
Ga naar omschrijving van opties.

Malebranche

Een Malebranche ("gebroken vleugel") is een geweldadig soort demom welke leeft van angst en kilte. Ze behoren tot de officieren van het demonenvolk. Ze zien er uit als geschubde gorrilla's met hier en daar wat hoorns of stukken vacht, vleugels en een aantal vlijmscherpe klauwen. Ze vechten bij voorkeur met een tweehandige hellebaard, maar bij gebrek daaraan kunnnen ze ook prima met hun klauwen overweg, en indien noodzakelijk een elementaal wapen.

Malebranche zijn onzijdig. Ze leven van vechten en het recht van de sterkste. Dit betekent vechten om het respect van de ander, bij voorkeur door hem angst aan te jagen en neer te werpen. In de hierarchie van de demonenvolken vallen ze onder de Balor en de Marilith. Het zijn minder "politici", meer praktische soldaten, en in die rol worden ze vaak ingezet als stoottroepen of als onderofficieren welke leiding kunnen geven aan grotere groepen lagere demonen.

Malebranche worden aangetrokken door het offer van kloppende harten van krijgers met een totale ER van 200, maar nemen genoegen met een kwart indien ze worden opgeroepen op een plaats waar permanente temperaturen van lager dan het vriespunt heersen.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
18 10 20 10 15 10 16 12

CN CO LT ME RO ST ER
25 25 10 3 16 16 60

Betoverd 3 (spreuken, mom, parasitisme +5 rang)
Extra armen 4
Onsterfelijk 3
Infrarood zicht
Karakter 5 Taboe gewelddadig
Nemesis 1
Schaduwzijde 3 GE
Zonder focus 14 minmin
Ga naar omschrijving van opties.

Marilith

Deze machtige demon heeft het bovenlichaam van een vrouw, zes armen en de tong en het onderlichaam van een grote slang. Ze overheersen graag grote legers van lagere demonen maar zijn zelf ook dol op vechten en alle vormen van geweld. Hun niet geringe magische vermogens stellen hun in staat om zich te vermommen als mens. Een Marilith zal vrijwel nooit een persoonlijke uitdaging naast zich neer leggen. Ze vinden het leuk om te doden en hun tegenstanders op te eten.

Een Marilith staat gunstig bij het offer van menselijke wezens met ME >=10 met een ER gelijk aan die van de Marilith, mits dit deskundig gebeurd. Dit vereist een test van de vaardigheid Kennis: genezen met een moeilijkheid van 10.

De omvang en slangvormig uiteinde beperkt de snelheid van een Marilith in natuurlijke vorm tot een maximum van 3 AP per ronde

Een Marilith is kwetsbaar voor haar oproeper of bloedverwanten vna de aan haar geofferde wezens.


BE CH GE IN KR LE WI ZI
16 12 22 14 26 16 16 15

CN CO LT ME RO ST ER
10 24 10 4 12 12 50

Betoverd 4 (spreuken, Mutatie, Portaal, gedachten lezen) plusplusplusplusplusplus
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 1 Neiging Egoist
Lichaamswapen 2 (klauw, drempel -1)
Omvang -1 (groot)
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 3
Vliegend 1 plusplus
Zonder focus 12 minmin
Ga naar omschrijving van opties.

Nalfeshnee

Ziet er uit als een vreemde mengeling van een gorilla, stier en mens met twee kleine vleugels. Nalfeshnee zijn hogere demonen. Sommigen van hen zijn machtige magiers, allen zijn ze in staat om strategisch en op langere termijnen te denken en andere, lagere demonen te gebruiken om hun acties uit te voeren. Het gebruik van geweld is daarbij niet meer dan een wapen, maar wel een bruikbaar wapen.

Nalfeshnee kunnen alleen worden opgeroepen als onderdeel van een contract, of door hogere demonen. Ze worden aangetrokken door oproepers welke deel uit maken van een zwarte religie


BE CH GE IN KR LE WI ZI
6 4 2 16 2 18 16 10

CN CO LT ME RO ST ER
18 2 10 4 6 6 20

Betoverd 3 (Spreuken, Wislbuiging, Manipulatie, +10 rang) plusplusplusplusplusplus
Duimloos 2 minminminminminmin
Geestvorm 1 plusplusplus
Infrarood zicht
Karakter 5 Obsessie Sadist minmin
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 2
Stemloos 2 minminminmin
Zonder focus 6
Ga naar omschrijving van opties.

Plaaggeest

Een Plaaggeest is een wezen dat vrijwel geen materiele vorm heeft en zich voedt met de angst van menselijke wezens. Het ziet er normaal uit als een vaag grijze geest. Het wezen verweert zich door voorwerpen te bewegen en gedachten te projecteren in onnozele slachtoffers, met het doel hen tot waanzin of (zelf) moord te drijven. Ze verstoppen zich als ze geen succes hebben.

Een plaaggeest is een lagere demon welke als een soort tussenvorm tussen Imp, Succubus en Helleworm bestaat. Ze werken bij voorkeur alleen. Ze hebben aan alles en iedereen een hekel, zelfs aan hun eigen soort.

Een plaaggeest wordt aangetrokken door de schedel van een persoon, welke recent zelfmoord heeft gepleegd. Als alternatief kunnen ze worden aangetrokken door oproepers welke zelf ook de karaktereigenschap Sadist bezitten.

Er zijn demonen die een plaaggeest een beetje overdreven en geobsedeerd vinden..BE CH GE IN KR LE WI ZI
10 18 10 12 6 10 12 10

CN CO LT ME RO ST ER
20 10 9 3 14 16 40 0

Betoverd 3 (spreuken, mom, parasitisme, gedachten lezen)
Vlucht 1
Onsterfelijk 3
Karakter 4 Code Sex met mensen welke dit onderdrukken (verfoeilijk)
Karakter 3 Obsessie Ego´st
Schaduwzijde 3 LT
Zonder focus 8
Ga naar omschrijving van opties.

Succubus

De Succubus is een wezen dat zich voedt met lust. Ze zien er in hun natuurlijke vorm uit als weelderig gevormde vrouwen (of mannen) met vleugels, een staart, hoorntjes en een vaak een bizarre huidskleur. Ze interesseren zich in het opwekken en gebruiken van lustgevoelens en hebben een voorkeur voor ruige en ruwe sex. Mensen die proberen een kuis leven te leiden zijn voor hen onweerstaanbaar. Zij bieden zich aan als vaste partner en halen veel van hun status en macht uit de status en macht van hun minnaar. De grootste vijand van een Succubus is een andere Succubus met hetzelfde werkterrein. Om deze reden nemen machtige (mannelijke) demonen vaak een Succubus als bijslaap: dan weet je zeker dat er iemand waakt tegen de macht van de andere succubi en ben je zelf veilig.
De normale vorm van een Succubus heeft een bepaalde groteske aantrekkingskracht waar zeker niet iedereen op valt. Maar alle Succubi kunnen zich van vorm veranderen in een gedaante die hun slachtoffer wat aantrekkelijker vindt. Een Succubus kan zich ook in een mannelijk wezen veranderen, voor hun sexuele voorkeur maakt dat niet uit. Deze vorm heet Incubus.
Succubi krijgen CN uit het bedrijven van Sex, en gebruikt hier haar vaardigheid Parasitisme voor. Ze gaan er van uit dat de rest van de schepping de slaaf van zijn sexuele drang is en dat zij daarom de schepping besturen. Mensen welke op een of andere reden hun eigen sexualiteit onderdrukken (monniken, nonnen etc.) zijn voor hen onweerstaanbaar.

Succubi zijn in de regel geweldige egoisten. Ze doen nooit wat voor je tenzij daar iets duidelijks tegenover staat.
Succubi grijpen alleen naar geweld als hun bestaan op deze wereld direct bedreigd wordt. Ze omringen zich meestal met een trouwe "harem" om dat soort problemen te voorkomen en af te handelen zonder hun eigen handen vuil te hoeven maken.
Het "dwarse" karakter van de Succubus zorgt er vreemd genoeg voor dat niet iedere succubus per definitie een door en door kwaadaardig wezen is. Soms keren ze zich tegen hun eigen aard, worden ze een beetje moe van al het geneuk en komen ze er achter dat er meer is in het leven dan voortplantingsdrift. De enkele Succubus (niet meer dan 5%) met afwijkende karaktereigenschappen willen zich wel eens opwerpen als vrijheidsstrijders, revolutionairen, opstandelingen en fans van moderne, afwijkende kunst.

Oproepers:

Succubi worden aangetrokken door een orgie waarbij een mens of mensen met minstens een ER gelijk aan de Succubus een sexueel taboe overtreden. Welk taboe hangt af van de aard van de succubus, dus soms moet men wat proberen voor dat men de juiste combinatie heeft.

BE CH GE IN KR LE WI ZI
18 2 14 6 12 12 18 12

CN CO LT ME RO ST ER
10 16 10 4 4 4 25

Betoverd 3 (Spreuken, Vervloeking, Duisternis)
Infrarood zicht
Instinct
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 1 (klauw)
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 1
Vliegend 1
Zonder focus 7
Omschrijving van opties.

Vrock

Een Vrock is een lagere demon en ziet er uit als een kruising tussen een mens en een grote gier. Hoewel ze duidelijk een stap boven de laagste demonen zijn, blijven ze stom, makkelijk op te roepen en voornamelijk nuttig in grote aantallen.
Vrock zijn handig als verkenners, overvallers en terreurzaaiers. Ze zijn gemakkelijk te vervangen en worden zo ook behandeld door hun hogere officieren. Het zijn opportunisten (net als echte gieren) ze vallen bij voorkeur de zwakste tegenstander aan, en bij voorkeur met een overweldigende overmacht. Het achtervolgen van al verslagen tegenstanders is een favoriete hobby. Abitieuze Vrock proberen zich voortdurend in te slijmen bij machtigere demonen, en een enkele keer lefvert dat wel eens promotie op. Maar aan de andsere kant, als opportunisten zijn ze ook trouweloos als hun baas het minder goed gaat en de eerste om de benen te nemen als het eens tegen zit.

Vrock kunnen worden aangetrokken door het verbroanden van 10 kg menselijk vet. Maar ze nemen er opok genoegen mee als degene die hen op roept minstens een week niet heeft gegeten, of als obsessie of taboe heeft dat hij minstens een kwart kilo vlees per dag moet eten.