BE CH GE IN KR LE WI ZI
20 16 30 14 16 20 20 20

CN CO LT ME RO ST ER
24 36 10 16 15 17 70

Infrarood zicht
Karakter 4 Obsessie Goedaardig
Magisch talent
Immuniteit Vuur
Immuniteit koude
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 2
Vliegend 4
Zonder focus 16
Ga naar omschrijving van opties.

Aeone

Aeonen zijn de Engelen van de schepping en de creativiteit. In deze macht worden ze alleen door de familie der Cherubijnen overtroffen, in de hierarchie van de hemel staan ze op de derde plaats. Aeonen nemen als vorm op aarde altijd de vorm van een zeer knappe menselijke aan, van het ras en het tegenover gestelde geslacht van de persoon welke hen oproept. Een Aeone opgeroepen door een Dwerg zal er dus uitzien als een zeer knappe dwergenvrouw.
Hun niet geringe magische gaven stelt hen in staat om zichzelf verder van vorm te kunnen veranderen, maar hun basisvorm op aarde blijft de vorm waarin ze voor het eerst werden opgeroepen. Aeonen worden sterker dan welke andere soort Engelen aangetrokken door de ver-leidingen van de normale wereld. Ze worden aangetrokken (als in een rite) als ze worden opgeroepen in de werkplaats van een goedaardig vakman in een van de ambachten.

Cherubijnen staan gunstig tegen oproeping door een gebed van een kwartier van een oproeper welke minstens een ME van 16 of hoger heeft. De oproeper moet een fatsoenlijk leven leiden. (geen sex buiten het huwelijk, etc) en mag niet meer dan 200$ aan wereldlijke middelen beschikken.