BE CH GE IN KR LE WI ZI
16 4 12 8 10 14 18 14

CN CO LT ME RO ST ER
10 16 10 4 4 4 30

Betoverd 3 (Spreuken, Vervloeking, Duisternis)
Infrarood zicht
Karakter 5 Code Sadist
Karakter 2 Neiging Gewelddadig
Lichaamswapen 1 (klauw)
Onsterfelijk 3
Pantserhuid 1
Vliegend 2 plusplus
Zonder focus 8 min
Omschrijving van opties.

Abishai

Abishai zijn lagere demonen met vleermuisachtige vleugels, een reptielachtige bek en een paar scherpe klauwen, waarmee ze ook wapens kunnen vasthouden. Abishai worden ingezet als verkenners, leiders van groepen Vrock en geregelde troepen. Ze zijn duidelijk veel intelligenter dan Vrock en in staat tot tactisch denken en coordinatie. Zoals elke demon zijn ze van mening dat zij het belangrijkste zijn, maar het idee dat men daarvoor soms moet samenwerken is wel doorgedrongen.

Hogere Abishai hebben vaak niet alleen meer ervaring en hogere talenten, maar vaak ook een hogere achtergrondoptie Betoverd, met Illusie als extra vaardigheid. Op deze manier kunnen zij zich voordoen als mensachtige wezens, erg nuttig als men eens wat ingewikkeldere observaties uit moet voeren.

Abishai kunnen worden aangetrokken door het offeren van een menselijk oog. Ze nemen er ook genoegen mee als degene die hen op roept minstens een gebroken been en gebroken arm heeft.