Pooh's Magazine editie 2/95
1 Augustus 1995

Een nederlandstalig, elektronisch, tijdschrift voor een ieder wiens
interesses verder gaan dan computers alleen.